Fotogalerie Informace o škole

 • 2018

  Týden zdraví na zdravce — Zlín

  V rámci Týdne zdraví se ve středu 10.10. 2018 usku­tečnil v aule školy preventivně zdravotní program, který zahrnoval workshopy s následnou ochutnávkou. Workshopy zaměřené na osvětu a prevenci zdraví s osmi stanovišti si připravili žáci 2. ročníku SZŠ. Ochutnávku pomazánek, salátů, moučníků ..... vytvořily žákyně a studentky společně s vychova­telkami na DM v kroužku vaření. Akce byla doplněna bio pomazánkami, kváskovým pečivem a potravinami z prodejny U zeleného stromu. Našim potěšením bylo, že akce se zúčastnila rovněž veřejnost, žáci ZŠ Štípa, senioři i hendike­povaní. Velké poděkování patří všem žákyním a studentkám, které se aktivně zapojily do přípravy i samotné prezentace v aule. Poděkování pak zvlášť náleží studentkám Tereze Rosové, Karolíně Repíkové, Renatě Jančaříkové za vynikající spolupráci a také ubytovaným žákyním druhého ročníku oboru Ošetřovatel Vendule Jasiokové, Kristýně Pokorné a Angelice Juračkové.

 • Středoškolský atletický pohár Otrokovice

 • Studenti záchranáři na 2. ročníku Memoriálu paní Vlasty Francové

  Ve čtvrtek 26. 4. 2018 se studenti záchranáři z Klubu IZS zúčastnili tradiční soutěže Mladých zdravotníků – 2. ročníku Memoriálu paní Vlasty Francové, kterou v městském parku a přilehlém okolí zorganizoval Oblastní spolek Českého červeného kříže ve Zlíně.

 • Soutěžní den IZS 2018

  Dne 16. 5. 2018 se v areálu „Amfík Bukovina“ obce Popovice uskutečnil 2. ročník výchovně – vzdělávací akce „Soutěžní den Integrovaného záchranného systému“.

 • Svátek matek v Krajské nemocnici T. Bati, a.s.

  V pondělí 14. 5. 2018, v odpoledních hodinách, zavítalo 7 studentů záchranářů z 1. a 2. ročníku do Krajské nemocnice T. Bati, a.s., konkrétně na oddělení Centra klinické gerontologie, aby hospitali­zovaným seniorkám u příleži­tosti Svátku matek popřáli a předali jim drobné dárky vyrobené dětmi z MŠ Čtyřlístek Kostelany nad Moravou a MŠ Academic school Zlín.

1 2 3 4 9 16