Informace o škole

Novinky

 • Žáci se stali učiteli

  Tak jako v loňském roce i letos se během dopoledne z našich žáků stali učitelé.
  Dne 26. 6. 2017 naši žáci učili děti v 1. ZŠ Napajedla, jak se zachovat při poskytování první pomoci. Děti si na stanovištích vyzkoušely základy obvazové techniky, ošetřování zlomenin, krvácení, naučily se polohovat zraněné a základy KPR..
  Odměnou pro naše žáky byly úsměvy malých školáků, kteří pracovali s velkým úsilím a zasloužili si pochvalu.
  Alice Stašová, Alice Drobná

  Veronika Meitnerová

 • Pracovní jednání s partnery praktického vyučování a odborné praxe

  Dne 26. 6. 2017 se v aule naší školy uskutečnilo, v rámci Projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ – Výzva 35“ a konkrétní aktivity „Spolupráce škol a zaměstnava­telů“, pracovní jednání s hlavními partnery praktického vyučování Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Organizační, legislativní, personální a provozní záležitosti praktického vyučování a odborné praxe diskutovaly, za přítomnosti vedení školy a náměstyně ošetřovatel­ské péče KNTB, a.s. paní Zlaty Mihalové, vrchní a staniční sestry školních oddělení, spolu s odbornými učitelkami školy. Cenné výstupy z jednání budou využity při organizaci praktického vyučování a odborné praxe v novém školním roce 2017/2018. V závěru pracovního jednání proběhlo poděkování náměstkyni ošetřovatel­ské péče p. Zlatě Mihalové za dlouholetou a výbornou spolupráci, která trvala po celou dobu její profesní kariéry v Krajské nemocnici T. Bati, a.s., ať už na pozici zdravotní sestry, vrchní sestry traumatolo­gického oddělení, tak i náměstkyně ošetřovatel­ské péče.

  Andrea Bílková

 • Soutěž v první pomoci Jihlava

  Dne 21. 6. 2017 jsme se v doprovodu s paní učitelkou Ladislavou Bublíkovou vydaly za dobrodruž­stvím do kraje Vysočina, přesněji do obce Mladé Bříště. Díky postupu ve školním kole za první ročníky, jsme se dostaly do celostátního kola soutěže v první pomoci. Jako laikové jsme zde měly využívat pouze pár pomůcek, jako například šátek, nůž, láhev s vodou, kus látky, sáčky atd. Ze začátku byl celkem strach, ale díky tréninku naší úžasné učitelky Mgr. Petry Holubové na předmět ,,První pomoc'' jsme všechnu přípravu skvěle zvládly. Už po cestě tam jsme potkaly nějaké soutěžní družstva. Poté co nám byly přiřazeny chatky, vybalily si věci a nachystaly se na následující program, nám přiřadili čísla. Zjištění že tam byly týmy i z Rakouska, Německa a ze Slovenska nás ani neudivovalo, ba naopak byly jsme na to přichystané. První den byly čtyři modelové situace. Druhý den další tři. Bylo skvělé naučit se nové věci, zkusit si, jaké je to se dostat do určitých situací. Zaběhly jsme si fyzický test zdatnosti, prohlédly si krásnou přírodu, ve které se nachází onen kemp Zálesí, kde jsme byly ubytované. Nakonec jsme si vybojovaly krásné 13. místo. Každopádně za celý tým bych chtěla podotknout, že jsme hrozně moc vděčné se dostat na takovou akci školy a taky za to, že jsme reprezento­valy naši školu. Adéla Krahulová (1.B ), Renáta Černotová (1.B ), Denisa Jančinová (1.B ), Hedvika Hrazdirová (1.B ) Děkujeme!

  Ladislava Bublíková

 • Voják 2017

  Jen jsme nohy z busu vystrčili,
  fakt hrozně seřváni jsme byli.
  Saky paky jsme si pobrali
  a na radarovku jsme se proběhli.
  Pochodování každý den,
  aby nás nohy nebolely, byl jen sen.
  Kliky k tomu přidali,
  málem jsme se po….
  Na zdravce jsou chromí lidé,
  během týdne se z nich stali invalidé.
  Dále nevíme co už psát,
  všem instruktorům bychom chtěli poděkovat.
  Použijeme heslo „memorýs nevr dáj“,
  bylo to boží, Vojáku ZDAR!!!

  Lucie Gabrhelová, Iveta Spáčilová, Veronika Koppová

  Veronika Meitnerová

 • Grilování s volejbalem na DM

  V úterý 20.6. jsme uspořádali na zahradě DM společné posezení s grilováním a volejbalem. Žákyně 1. ročníku průběžně připravovaly žampióny a cukety. Zajištěna byla také chlazená voda a sladké pečivo z pekárny VEKA Štípa, s.r.o. V podvečer se zahájil oblíbený volejbal, Atmosféra celého odpoledne byla příjemná a nechyběla legrace. Akce se zúčastnilo více než 30 ubytova­ných.

  Jarmila Jánská

 • Soutěž v první pomoci aneb chybělo málo...

  Dojíždíme do Brna a stále nevěříme, že jsme tu správně. Je vůbec nějaká šance porazit naše zkušené protivníky? Snažíme se nic nezdávat. Znalosti nám přece nějaké v hlavě zůstaly a zapojíme selský rozum. S sebou přibalujeme elán a dobrou náladu. Budeme se rvát, co to půjde. Hned z rána probíhá rozlosování týmů a taháme číslo 6. Startujeme zhruba za půl hodiny. Dostáváme brašnu a číslo pro velitele. Míříme odhodlaně na plac předvést, to nejlepší z nás. Před dveřmi nervózně přešlapujeme. Omrkneme učebnu a vyslechneme příběh. Připravit, pozor akce. Statečně bojujeme a po prvním stanovišti získáváme odvahu. Zachraňujeme pobodanou matku a neklidného manžela. A po obědě se jde na další stanoviště. Na střelnici se střílelo dokonce i na lidi. Tady už takové štěstí nemáme a úsměv mizí. Neztrácíme naději, není ještě nic ztraceno. Pro dnes hotovo. Zdlábneme rizoto a míříme na hotel načerpat nové síly na zítřek. Ráno budíček o půl 7 a vyrážíme na stanoviště. Teď to nesmíme zkazit. Máme slušné skóre. Nešťastnou lásku řešíme bez menších problémů a tím máme splněno. Třetím stanovištěm to končí. Teď už jen napjatě čekáme na vyhlášení. Dobrý, tak poslední. Už se dostáváme za polovinu. Naše jména slyšíme u krásného 4. místa. Nikdo z nás ani v nejmenším netušil, že bychom se mohly umístit na takové příčce. Za celý tým můžu říct, že jsme velmi spokojené. Cílem nebyla výhra, ale poučit se z chyb a odnést si zkušenosti do života. Je to za námi. Tak příště třeba na bednu! Simona Mikulcová, 3­.B

  Marta Malaníková

1 54 55 56 57 58 59 60 62 122
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy