Krásná tečka za ukončeným studiem Novinky

Dne 25. 6. 2022 se ze studentů Vyšší odborné školy zdravotnické stali absolventi. Absolventi tak náročných oborů jako je Diplomovaná dětská sestra a Diplomovaná všeobecná sestra. Absolventi nastoupili k tomuto slavnostnímu předávání diplomů pod vedením svých vedoucích učitelek studijních skupin Mgr. Lenky Salcburgerové a Mgr. Alice Drobné.

Slavnostního odpoledne se zúčastnili i vzácní hosté.

Za KNTB a.s. Zlín zástupkyně náměstkyně ošetřovatel­ské péče Jaroslava Kučerová – vrchní sestra urologie a člen školské rady doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D.

Tento den byl pro absolventy, pro jejich blízké i pro naše pedagogy dnem nevšedním. Nevšedním ve své slavnostní atmosféře, která je naplněna pocitem člověka, který dospěl ke svému cíli.

Přejeme našim absolventkám šťastný jak profesní, tak i osobní ži­vot.

Alice Stašová