Informace o škole

Novinky

 • Evropský den jazyků

  26.9. se třída 2.B zúčastnila Evropského dne jazyků v příjemné atmosféře vytvořené žáky a učiteli Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Nejvíce času strávil naši žáci v jim blízkém anglicky mluvícím prostředí vyplňováním kvízů, poslechem se sluchátky a podobnými aktivitami, ale zaujaly i programy francouzské a španělské sekce spojené se zpíváním a tančením.

  Lenka Březíková

 • Provoz školy 29. 9. 2017

  Z organizač­ních důvodů bude škola v pátek 29. 9. 2017 uzavřena.

  Soňa Košutová

 • Den otevřených dveří 18. 1. 2018

  Zájemce o studium a jejich rodiče srdečně zveme na den otevřených dveří, který se koná:
  18. ledna 2018 13:00 – 17:00 hodin.

  Světlana Jančaříková

 • Praha (ne)objevená

  Třetí týden v září podnikly třídy 4. A, 4. B a 3. O kultur­něhistoric­kou exkurzi do Prahy. Během 4 dnů nahlédly do minulosti města, seznámily se s unikátními památkami, zhlédly muzikál i operu. Nejvíce žáky a žákyně zaujala výstava Heydrichiáda v pravoslav­ném chrámu sv. Cyrila a Metoděje, jízda lodí po Vltavě (chobotničky na Čertovce už nebydlí), ostrov Kampa, Vyšehrad. Nadšení sklidil také muzikál Carmen v Hudebním divadle Karlín a interaktivní výstava voskových figurín Grévin. Dominanta Pražského hradu a komplex Židovského muzea dokázaly, že se Praha právem řadí mezi nejvyhledá­vanější evropské metropole. A příště sami kam…?

  Veronika Meitnerová

 • Výsledky 3. kola přijímacího řízení na VOŠ

  Výsledky 3. kola přijímacího řízení do oboru

  Diplomovaná všeobecná sestra

  Diplomovaný zdravotnický záchranář

  Přijatí uchazeči se dostaví v pondělí 25. září 2017 v 8:00 hodin do kanceláře školy (přízemí vlevo dv. č. 117)

  Soňa Košutová

 • 2.O ve světě nevidomých

  O tom, že až 80% informací získáváme zrakem se mohla přesvědčit 2.O. Do světa nevidomých a slabozrakých nás na chvíli vzala Mgr. Houšková Lenka, pracovnice zlínského Tyfloservisu. Velmi zajímavou součástí naší besedy byla ukázka technických pomůcek, které pomáhají zrakově postiženým při všedních každodenních problémech. Zajímavé bylo například čidlo se zvukovým indikátorem při nalévání horké vody do hrnku, elektronická lupa, čtečka detekující barvu oděvů nebo mluvící hodinky. Klasické knihy v Braillově písmu někteří viděli vůbec poprvé, stejně tak jako obrázkové plastické knihy nebo atlas světa. Raritní nám připadaly brýle, které imitovaly různé zrakové vady a dokázaly nám přiblížit svět a pocity lidí žijících se slepeckou holí. Už víme, že zdravé a vidící oči nejsou samozřejmos­tí. A také už víme, jak pečovat o nevidomé nejenom na praxi, ale i v běžném životě.

  Petra Matošková

1 52 53 54 55 56 57 58 62 122
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy