Exkurze v Masarykově onkologickém ústavu Novinky

21. 9. 2022 jsme s 1.V nav­štívili Masarykův onkologický ústav v Brně. Před Švejdovým pavilonem nás přivítala paní Emilie Foltýnová. Milým překvapením pro nás bylo, že je paní Foltýnová rodačka ze Zlína a absolventka Střední zdravotnické školy ve Zlíně, na které maturovala v roce 1968. Paní Foltýnová nás seznámila s historií MOÚ. Dále byl pro nás připravený velmi zajímavý blok přednášek na téma klinické studie, kompenzační pomůcky pro pacienty a role edukačních sester v MOÚ. Po krátké přestávce následovala prohlídka celého areálu, navštívili jsme také lůžkové oddělení i nově otevřený stacionář. Závěrem jsme si prohlédli Kliniku radiační onkologie.

Marie Vilímková