Přednáška o dárcovství kostní dřeně Novinky

V pondělí 19. 9. 2022 proběhla v aule naší školy přednáška na téma Dárcovství kostní dřeně, která byla určena žákům 4. ročníků oboru Praktická sestra a studentům VOŠZ v oborech Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaná dětská sestra.

V průběhu hodinové přednášky od paní Zdeňky Wasserbau­erové z Šance Olomouc o.p.s., se žáci a studenti dozvěděli informace o významu dárcovství kostní dřeně, o podmínkách vstupu do registru dárců kostní dřeně a jeho organizaci.

V závěru přednášky se 41 našich žáků a studentů rozhodlo vstoupit do registru dárců kostní dřeně a dát tak nemocným naději života – všem za jejich rozhodnutí děkujeme a velmi si jejich rozhodnutí vážíme!

Andrea Bílková