Soutěžní den s Integrovaným záchranným systémem Novinky

Dne 16. 9. 2022 se na Táborové základně SSM Sluníčko Otrokovice uskutečnil 2. ročník výchovně – vzdělávací akce „Soutěžní den s Integro­vaným záchranným systémem“.

Akce určena žákům 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií z ze správního obvodu ORP Otrokovice. Družstva mezi sebou soutěžila v naučných, vědomostních a pohybových aktivitách, které si pro účastníky připravily níže uvedené složky IZS:

  • Hasičský Záchranný Sbor Zlínského Kraje
  • Jednotka sboru dobrovolných hasičů Otrokovice
  • Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje
  • Armáda České republiky
  • Policie ČR
  • Městská policie Otrokovice
  • Městská policie Zlín
  • BESIP
  • Celní správa Zlínského kraje

Do akce se zapojila také naše škola, konkrétně žáci 3. B oboru Praktická sestra, kteří plnili v průběhu celé akce roli průvodců soutěžní týmu, na soutěžním stanovišti hodnotili vědomosti žáků v poskytování první pomoci a pomáhali organizátorům se zajištěním zázemí akce.

Účastníci – soutěžící i prezentu­jící hodnotili akce jako velmi zajímavou pro všechny zúčastněné a již nyní se těšíme na příští ročník, kterého se velmi rádi zúčastníme!

Andrea Bílková a Radana Uhýrková