Návštěva SVČ Klub"íčko" Novinky

Dívky z domova mládeže se zúčastnily sběru vlny pro činnost SVČ pro osoby se zdravotním postižením KLUB“ÍČKO“. Nasbíraný materiál předaly paní Knedlové, která je zároveň seznámila s chodem tohoto střediska. Všem, kdo nám se sběrem vln pomohli, děkujeme.

Petr Kudla