Pracovní jednání realizačního týmu projektu Novinky

V pondělí 27. 4. 2015 se v odpoledních hodinách na naší škole uskutečnilo pracovní jednání realizačního týmu projektu „Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji“, reg. č. CZ.1.07/1­.1.00/54.0019 na téma „Koordinace činnosti Minipodniku ZŠ v rámci činnosti Střediska ošetřovatel­ské péče“. V průběhu jednání zapojení koordinátoři aktivit, garanti střediska Střediska ošetřovatel­ské péče, učitelé SŠ a ZŠ hodnotili realizované výstupy střediska a Minipodniku ZŠ, diskutovali nad připravova­nými výstupy, publicitou projektu, seznámili se s aktuální ekonomickou stránkou projektu, programem Podnikatel­ského fóra II. a přípravou závěrečné diseminační konference. 

Andrea Bílková