Informace o škole

Novinky

 • Soutěž v poskytování první pomoci v Jihlavě

  Ve dnech 17. až 18. června 2015 jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže v poskytování první pomoci v Jihlavě. Ubytovaní jsme byli v letním táboře Zálesí v Mladé Bříšti. Absolvovali jsme šest stanovišť s různými zraněními či akutně vzniklými stavy. Například jsme poskytovali první pomoc v místním hostinci při rvačce zraněným českých a německých studentům, dále při autonehodě – při střetu mikrobusu s cyklisty či při pádu ze skály. Součástí soutěže byly i testy fyzické zdatnosti zúčastněných soutěžících. Soutěže se zúčastnilo 35 družstev z České republiky, Slovenska, Německa a Rakouska. Soutěž nám přinesla spoustu nových zážitků a zkušeností.

  Mgr. Eva Řeháková + Petra Pánková, Daniel Majzlík, Vilém Románek, Kristýna Tymonová

  Eva Řeháková

 • Sportovní kurz Žítková

  V termínu od 8. do 12. června 2015 se studenti druhého ročníku zúčastnili kurzu branných aktivit na Žitkové u Starého Hrozenkova v krásné přírodě Bílých Karpat.
  Den 1.
  Ihned po příjezdu se nás ujal poručík Radek, který nás poučil o podmínkách a pravidlech panujících na kasárnách Bojové skupiny Karpaty. S úsměvem na tváři se otočil na své poddůstojníky a pronesl: „Kolik jich rozbrečíme tentokrát?“ Jeho slova jsme brali s nadsázkou, později jsme však vše pochopili. Po rozdělení do tří družstev nám byli přiděleni velitelé pro každé družstvo- statný Brambo, drsňák Logom a lamač srdcí Strapo. Po nafasování potřebné výstroje jsme zjistili, že neumíme stlát postele. Díky několikrát opakovanému Saigonu (který spočíval v rozházení veškerých věcí na pokojích) jsme se to však rychle naučili. S barevnou hudbou jsme zjistili, že není třeba trávit hodiny oblékáním, ale stačí několik desítek vteřin. Po zdravotním filtru a úklidu kasáren nás čekala první pořadovka, kde nás naučili řádně pochodovat.

  Den 2.
  V noci nás čekal krátký budíček ve formě poplachu, který naštěstí netrval dlouho, a my jsme mohli konečně spát. Příjemné probuzení zajistilo bušení na kolejnici s hlasitým zvoláním velitelů: „Náástup na rozcvičku!!“ Po ranním rozkazu jsme se přesunuli na stanoviště pro dopolední aktivity. Celý den jsme strávili házením granátů, budováním fyzické zdatnosti, střelbou ze vzduchovek a překážkovou dráhou.

  Den 3.
  V noci nás opět čekal poplach. Byli jsme pod útokem a bylo třeba dodat minometům tak potřebnou munici. A kdo jiný by ji měl donést než my, silní a zdatní branci. Temnou noc prozářily do vzduchu vystřelené barevné světlice, které nám svítily na naši výpravu po lesní cestě k radarovce. Třetí den byl již klidnější, strávili jsme ho řešením zdravotnic­kých úkolů za pomocí namaskovaných figurantů. Dvě role si rovnou převzaly i naše statečné paní učitelky. Modelové situace jsme moc nezvládli, ale chybami se člověk učí. Odpoledne jsme cvičili sebeobranu, kterou jsme na sobě ihned následně vyzkoušeli. Příjemný den jsme zakončili filmem Bitva pro Sevastopol. Byla to jediná noc bez poplachu.

  Den 4.
  Ve čtvrtek nás čekalo rozšíření počtu velitelů o další tři muže, jmenovitě: James, Ondra a Sergej- chlap jako hora. Celý den jsme strávili v terénu. Od slaňování přes lasergame až k testování plynových masek uvnitř zakouřeného bunkru, ve kterém jsme hledali tajemné kódy. To vše samozřejmě na čas. Odpoledne jsme se vydali nádhernou přírodou na výlet na ovčí farmu, kde jsme se podívali na výrobu sýrů a zároveň nakoupili nějaké ty dárečky domů. Cesta kolem hotelu pro nás některé znamenala krátký výlet zpět do civilizace. Večer jsme zasedli k ohni a u táboráku opékali špekáčky. Sergej spolu s Ondrou na kytaru hráli a procítěně zpívali a my zpívali s nimi. Byl to poslední večer a tak jako velitelé řvali na nás, tak dle starého pořekadla, že pohár trpělivosti jednou přeteče, se role obrátili a vypukla anarchie, ve které si velitelé vyzkoušeli, jaké to je si v časovém limitu zkusit barevnou hudbu a ostatně i Saigon.

  Den 5.
  V noci nás probudilo tiché volání. Spousta z nás si myslela, že se nám to jen zdá, neboť se neozvalo zabouchání na kolejnici. Ale po otevření dveří do chodby jsme zjistili, že není vidět pomalu na krok. Všude byl kouř! S baterkami jsme rychle vyběhli před kasárna, kde jsme se dozvěděli, že uvnitř jsou naši velitelé zranění a musíme je dostat ven. Dostat ven jsme museli všechny… i Sergeje. Byla to tvrdá zkouška naší pohotovosti a my jí, jak doufáme, prošli. Ráno bylo obzvlášť smutné, odvoz domů nám byl vzdálen sotva pár hodin a my jsme zjistili, že domů ani nechceme. Všechen ten řád a disciplína, společně plněné úkoly nás spojili a snad i zocelili. A v uvědom­nění toho všeho jsme pochopili, že na tento týden budeme vzpomínat snad až do smrti. Čekal nás poslední nástup, vyklizení pokojů a pak už jen rozloučení s veliteli. A pak už nic, odjeli jsme a nechali kasárna za námi. Tam nahoře, na kopci v slunci a větru.
  M. Hadraba, K. Chrástecká, J. Škrabana, ZA 2.

  Veronika Meitnerová

 • Ve druháku na Baldovec!

  Dne 8. 6. 2015 začal letní sportovní kurz na Baldovci, kterého se zúčastnili studenti 2. ročníku pod vedením Mgr. Dariny Frömelové, Mgr. Jiřiny Šenovské a Mgr. Heleny Fremlové. Po příjezdu jsme se ubytovali a seznámili se s pravidly kempu. Odpoledne nás rozdělili do čtyř týmů na fotbalový turnaj. V úterý na nás čekal paintball a lukostřelba. V odpoledních hodinách jsme byli seznámeni s pravidly lanového centra. Ve středu ráno jsme se vydali na celodenní výlet do Sloupsko-Šošůvských jeskyní, které byly vzdáleny cca 10km od kempu, a ke zřícenině hradu. Tamní krajina byla krásná. Po náročné vycházce nám paní učitelky nechaly volno až do večerky, která byla každý den ve 22:00. Čtvrteční program pro nás precizně připravily paní učitelky. Odpoledne jsme strávili na horolezecké stěně, kterou jsme se pokusili zdolat. Po celý týden jsme sbírali body a v pátek byla vyhlášena vítězná tři místa: 3. místo obsadili Nicol Šobáňová a Jan Kalmár, na 2. místě skončila Veronika Chromková a o první příčku se dělili Eva Vojáčková, Jakub Dedík a David Šlúch.

  Veronika Meitnerová

 • Schůzka rodičů a budoucích žáků 1. ročníků pro školní rok 2015/2016

  Vážení rodiče a vážení budoucí žáci,

  dovolte nám, abychom vás pozvali na již avizovanou informativní schůzku s budoucími žáky 1. ročníků a jejich rodiči, na které budete seznámeni s organizací studia na SZŠ o VOŠZ Zlín. Schůzka se uskuteční v úterý 23. června 2015 od 15:30 hodin v aule školy (modré – 1. patro). Zároveň bychom vás chtěli informovat o adaptačním pobytu pro žáky 1. ročníků oborů vzdělání Ošetřovatel a Zdravotnický asistent. Tyto pobyty proběhnou hned na počátku školního roku 2015–16 a je potřeba zaplatit zálohu.

  Místo pobytu je DIS Fryšták a celková cena pobytu 1200 Kč.

  Cena zahrnuje:

  • ubytování, stravu a kurzovné
  • kurz se uskuteční pouze v případě účasti minimálně 2/3 žáků třídy
  • zálohu 600 Kč je nutno uhradit do 30. 6. 2015

  2 varianty platby:

  • osobně na informativní schůzce dne 23. 6. 2015
  • do 30. 6. 2015 na ČÚ: 14634661/­0100, uveďte variabilní symbol (VS) rodné číslo vašeho syna/dcery.

  Ostatní informace vám budou předány na schůzce. Těšíme se na vaši účast.

  Soňa Košutová

 • Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

  Dne 6. 6. 2015 proběhlo v aule SZŠ a VOŠZ ve Zlíně slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům oboru vzdělání Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum. Vyřazení absolventů se zúčastnili vzácní hosté – MUDr. Lubomír Nečas – náměstek hejtmana ZK, zástupci KNTB, a.s., Zlín – Ing. Pavel Calábek – ředitel, Zlatuše Mihalová – náměstkyně pro ošetřovatel­skou péči, Karla Vrlová – vrchní sestra CKG a PhDr. Marie Zvoníčková – bývalá ředitelka naší školy. Přítomno bylo také mnoho rodičů, příbuzných a přátel našich absolventů. Celá akce probíhala v příjemné a vstřícné atmosféře. Absolventi prezentovali dvě nejlepší písemné maturitní práce z českého jazyka a jednotlivé úseky programu byly proloženy klavírními skladbami naší žákyně – Anety Hrbáčkové. Celým program provázeli naši žáci – Míša Vrbová a Jakub Škrabana. Vše probíhalo pod bedlivým dohledem a taktovkou Mgr. Lenky Salcburge­rové. Zpětná vazba z řad rodičů je pro naši školu velmi příznivá – reagovali poděkováním bezprostředně po akci, ale také v následu­jících dnech telefonicky či emailovou poštou.

  Eva Řeháková

 • Exkurze 1.V v lázních Luhačovice

  První červnový den jsme navštívili v rámci praxe lázeňské město Luhačovice. V místní poliklinice jsme se sešli s vrchní sestrou, která nás provedla po areálu a ukázala nám léčebné metody, které se v lázních využívají. Navštívili jsme také známý Jurkovičův dům, který je slavný především svou neobvyklou architektu­rou. Exkurze byla velice zajímavá, moc se nám líbila a navíc jsme si pochutnali na výborných lázeňských oplatcích. Simona Zichová, 1.V

  Marta Malaníková

1 63 99 100 101 102 103 104 105 125
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy