Informace o škole

Novinky

 • turnaj ve stolním tenisu na DM

  V úterý 12. 5. 2015 jsme na DM uspořádali turnaj ve stolním tenisu, kterého se zúčastnilo 6 borců. První místo získal Michal Gášek, z dívek byla nejlepší Johana Šánková, která obsadila pěkné 3. místo. Občerstvení pro soutěžící připravily dívky z VS 3 v Klubu vaření.

  Petr Kudla

 • Florence Nightingale

  Florence Nightingale – The Lady with the Lamp – zakladatelka moderního ošetřovatel­ství se narodila 12. května 1820. Na obrázku ji vídíme v tureckém Scutari s lampou v ruce a s nocí za zády. Tisk – mezzotinta – pochází ze sbírek věhlasného Britského Mu­zea

  Jan Slovák

 • Přerušení dodávky elektřiny

  Z důvodu přerušení dodávky elektřiny na Domově mládeže ve čtvrtek 21.5.2015 se nebude vařit. Studené balíčky na oběd a večeři (viz. jídelníček) budou připraveny pro ubytované strávníky. Zaměstnancům a neubytovaným žákům a studentům bude oběd odhlášen. Pokud by o balíčkový oběd měli zájem, je nutno si ho objednat u ved. stravování osobně, telefonicky nebo mailem. Uzávěrka objednávek na čvrteční oběd a večeři bude v úterý 19.5.2015 ve 14.00 hod. Veškeré balíčky se budou vydávat ve čtvrtek 21.5.2015 do 8.00 hod.!

  Petr Kudla

 • Roadshow přírodovědného poznání

  Jsou všechny mikroorga­nismy škodlivé? Kolik soli bychom měli denně sníst? Kterých potravin se vyvarovat? Odpovědi na tyto otázky se dozvěděli naši studenti 2. ročníku zdravotnický asistent dne 29. dubna, kdy nás navštívili odborníci z Univerzity T. Bati se sérií popularizačně-naučných přednášek zaměřených na popularizaci vědy a výzkumu. Doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D. seznámila žáky s Mikroor­ganismy v potravinách a Ing. Robert Gál, Ph.D. s přednáškou Sůl nad zlato. Nechyběly ani názorné ukázky a ochutnávky potravin.

  Veronika Meitnerová

 • Bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení v oboru vzdělávání Ošetřovatel

  Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Zlín a stanovil pro 2. kolo přijímacího řízení jednotná kritéria pro uchazeče oboru Ošetřovatel

  Hynek Steska

 • Turnaj domovů mládeže v sálové kopané

  Dne 4. 5. 2015 jsme se zúčastnili turnaje v sálové kopané na DM SPŠ Otrokovice. Bohužel naše družstvo bylo oslabeno velkým počtem zraněných hráčů, kteří se nemohli zúčastnit, ale i tak naši borci obsadili v náročném souboji krásné druhé místo. Blahopřejeme!

  Petr Kudla

1 63 101 102 103 104 105 106 107 125
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy