Informace o škole

Novinky

 • Táborák s Klub - íčkem na zahradě DM

  Ve čtvrtek 7. června mezi nás zavítali handicapovaní občané z naší partnerské organizace Klub – íčko. Ubytované dívky připravily spolu s vychova­telkami pro přítomné občerstvení v podobě zeleninových příloh, nealko nápojů, domácí bublaniny a opékala se uzenina. Velký dík patří studentům VOŠ za přípravu dřeva a ohniště a žákyním prvního ročníku, které se všechny akce zúčastnily a vytvořily tak skvělou atmosféru.

  Petr Kudla

 • Program Erasmus+ a studenti ze SZŠ Lučenec, Slovenská republika

  Ve spolupráci s naší školou přijeli studenti a studentky ze SZŠ Lučenec na odbornou praxi do Krajské nemocnice T. Bati. Tento pobyt probíhá v rámci evropského programu Erasmus+ – projekty Mobility osob – odborné vzdělávání. Během těchto 14 dnů pracují na lůžkových odděleních. A přitom spolupracují s našimi třeťáky oboru Zdravotnický asistent. Doprovází je jejich odborná paní učitelka, která je jejich velkou morální posilou. Držíme jim palce, ať úkoly zvládnou! Určitě si najdou čas i na toulky Zlínem s jeho okolím.

  Danuše Gregušová

 • Pečeme pro UNICEF

  V úterý 29. 5. 2018 odpoledne se naše žákyně: Kristýna Turečková, Renáta Černotová, Kristýna Holbová zúčastnily prodeje moučníků pro UNICEF ve Zlatém Jabku. Akce byla uspořádána v rámci 58. ročníku MDFFM, kdy součástí jsou i humanitární a dobrovolnické činnosti. Na DM upekly dívky ořechovo-povidlový chlebíček, kterým tak přispěly do prodeje UNICEFu. Akci jsme všichni vyhodnotili jako prospěšnou a zdařilou, na závěr byl vydražen dort za 3 333 Kč. Celková částka za prodej sladkých dobrot činila přes 30 000 Kč určených právě dětem.

  Jarmila Jánská

 • Studenti záchranáři na soutěži Den pro záchranu života

  Ve dnech 16. a 17. května 2018 se studenti 2. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář zúčastnili soutěže v poskytování přednemoc­niční neodkladné péče „Den pro záchranu života“ v Čelákovi­cích. Studenti využili veškeré nabité vědomosti a dovednosti z dosavadního studia a ve velké konkurenci šestnácti družstev obsadili pěkné osmé místo. Soutěž zakončilo příjemné setkání s jedním z hlavních protagonistů kultovního záchranář­ského seriálu Sanitka – Pavlem Zedníčkem.

  Tadeáš Vinklárek, 2.Z

 • Poděkování ČČK

  Dobrý den pane řediteli, paní Bílková, dovolte mi touto cestou poděkovat vám i vašim studentům za pomoc při realizaci soutěže Mladých zdravotníků – 2. ročníku Memoriálu paní Vlasty Francové. Vaši studenti se zhostili daných úkolů zodpovědně a vše zvládli na jedničku. Ať už ve funkci rozhodčích nebo ve funkci figurantů. Byli jsme s nimi velice spokojeni a pevně věřím, že i pro ně to byla dobrá zkušenost. Budu se těšit na další spolupráci. S pozdravem a přáním pěkného dne. Mgr. Michaela Stýblová OS ČČK Zlín

  Světlana Jančaříková

 • Učíme se navzájem

  2. ročník soutěže „Učíme se navzájem“ už má svého vítěze….přes­něji řečeno – vítězku. S velkou pečlivostí, rychlostí a ošetřovatel­skou dovedností se na stupeň vítězů probojovala Denča Macháňová ze 2.O. A copak se to na naší škole 28. 5. dělo? Žákyně 1. a 2. ročníku oboru Ošetřovatel se mezi sebou utkaly v soutěži v úpravě lůžek. Stejně jako i loňský rok soutěž probíhala ve dvou kolech – úprava prázdného lůžka v kole prvním a úprava lůžka s nemocným v kole druhém. Velmi zručné a šikovné byly i naše primánky Katka Dynková a Katka Marušáková, které – i když soutěžily poprvé – obsadily velmi těsně 2. a 3. místo. Holkám moc gratulujeme!! Ceny rozdány, vítězové oceněni……a za rok znovu – už se těšíme!!!

  Petra Matošková

1 83 84 85 86 87 88 89 170
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy