Vánoční hvězda Novinky

Vánoční hvězda je nejen symbolem nadcházejí­cích svátků, ale je také nadějí pro všechny děti, které bojují se zákeřnou leukémií. I naše škola se, tak jako každý rok, zapojila do charitativní sbírky „Vánoční hvězda“. Vzhledem k distanční výuce se tento školní rok do dobročinné akce nemohli zapojit naši žáci a studenti. A tak alespoň pedagogové a další zaměstnanci školy podpořili zakoupením této vánoční květiny hematologicko-onkologické oddělení v Olomouci. Finanční prostředky z charita­tivní sbírky budou využity na humanizaci léčby a vylepšení podmínek nemocničního prostředí, které jsou neodmysli¬tel­nou součástí úspěšného léčení dětí s onkologic-kým onemocněním. Nemocné děti i členové sdružení Šance o.p.s děkují všem, kteří pomáhají na cestě k uzdravení. K poděkování se připojují koordinátorky této charitativní sbírky Mgr. Ivana Hruboňová a Mgr. Eva Kovářová.

Ivana Hruboňová