Úřední hodiny od 16. 3. 2020 Novinky

Úřední hodiny od 16. 3. 2020 do odvolání:

pondělí a středa 8:00 – 11:00 hodin

Do budovy školy budou vpouštěny cizí osoby včetně žáků/studentů pouze v odůvodně­ných případech, a to na nezbytně nutnou dobu. Jejich případný pohyb v budově školy bude možný jen v nutných případech, se souhlasem člena vedení. Kontakty s jinými osobami budou omezeny na nezbytně nutnou míru.

Světlana Jančaříková