Odborná praxe Žáci a studenti – Diplomovaná dětská sestra

Odbornou praxi tvoří tyto předměty:

 • Ošetřovatel­ská praxe
  • 210 hod. v 1. ročníku
  • praxe pod přímým vedením učitelek odborných předmětů na dětském oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a.s.
 • Odborná praxe I (souvislá celotýdenní praxe)
  • 160 hod. v 1. ročníku (2 × 80 hod.)
  • 560 hod. ve 2. ročníku (2 × 280 hod.)
  • 560 hod. ve 3. ročníku (1 × 320 hod. a 1 × 240 hod.)
 • Odborná praxe II (souvislá celotýdenní praxe)
  • 160 hod. mezi 1. a 2. ročníkem (4 × 40 hod.)
  • 160 hod. mezi 2. a 3. ročníkem (4 × 40 hod.)

Odborná praxe probíhá na níže uvedených pracovištích:

Pracoviště Počet týdnů za studium
Dětská oddělení 7
Chirurgická oddělenía ambulance pečující o děti, vč. ortopediea, traumatologie 6
Gynekologic­ko – porodnické oddělení 3
Novorozenecké oddělení 4
Jednotky intenzivní péče pro děti včetně operačních sálů 3
Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost 2
Dětská a dorostová psychiatrie 2
Zařízení poskytující péči dětským pacientům (krizová centra, poradenská centra, odborné léčebné ústavy) 2
Další lékařské obory (ORL, stomatologie, dermatove­nerologie, oftalmologie, infekční, kardiologie, diabetologie, onkologie…) 3

Lékařská prohlídka před zařazením studenta na odbornou pra­xi:

 • Před zahájením odborné praxe absolvuje student lékařskou prohlídku ke zjištění zdravotní způsobilosti v průběhu vzdělávání,
 • Povinnost absolvovat prohlídku vychází z občanského zákoníku, zákona č. 373/2011 Sb., o specific­kých zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb.

Sdílet

Poslední úprava

Andrea Bílková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet