Partneři praxe Žáci a studenti

Studium vámi zvoleného oboru vzdělávání se neobejde bez kvalitního praktického vyučování a odborné praxe, při kterém si osvojujete nezbytné praktické dovednosti a prohlubujete si ve škole získané teoretické znalosti, které jsou nezbytné pro realizaci výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka, na které se připravujete - Zdravotnického asistenta, Ošetřovatele, Diplomovaného zdravotnického záchranáře, nebo Diplomované všeobecné sestry. Propracovaný systém praktického vyučování a odborné praxe na naší škole vychází učebních plánů jednotlivých oborů vzdělávání a neobejde se bez dlouhodobé spolupráce s partnery praktického vyučování.

Mezi partnery praktického vyučování a odborné praxe patří:

 • Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
 • Nemocnice Atlas, a.s.
 • Charita Zlín
 • Alzheimer­centrum Zlín z. ú.
 • Dům pokojného stáří Zlín
 • Rehabilitační stacionář Zlín
 • Jesle M. Knesla, Zlín
 • Jesle Tyršovo nábřeží, Zlín
 • Jesle Budovatelská, Zlín
 • Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o.
 • Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje.
 • Ostatní partneři.

Sdílet

Poslední úprava

Kamil Šrubař
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet