Knihovna Žáci a studenti

Školní knihovna slouží jako studijní a informační centrum školy.

Knihovna se nachází v 1. patře budovy školy v místnosti č. 219. Nabízí na 10 000 svazků knih, brožur a závěrečných prací absolventů. Polovinu z celkového fondu tvoří literatura pro odborné a všeobecné vzdělávací předměty, polovinu pak beletrie a povinná školní četba. Fond je průběžně doplňován podle požadavků předmětových komisí a finančních možností ško­ly.

Knihovní fond je zpracován elektronicky v systému Clavius, jehož součástí je on-line katalog. Vyhledávání knih je velmi jednoduché. V katalogu lze vyhledávat podle různých hledisek – příjmení autora (stačí počáteční písmena) nebo název knihy nebo podle tzv. klíčových slov (např. ošetřovatel­ství, etika, matematika apod.).

Půjčovní doba je denně
7:30 – 8:00
9:40 – 10:00
13:30 – 13:45
Jana Nováková
Vedoucí knihovny
Telefon 577 008 122
E-mail jana.novakova@szszlin.cz

Sdílet

Poslední úprava

Kamil Šrubař
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet