Diplomovaná všeobecná sestra Žáci a studenti

Obor diplomovaná všeobecná sestra vás připravuje pro samostatné poskytování ošetřovatel­ské péče prostřednic­tvím ošetřovatel­ského procesu dospělým i větším dětem u poskyto­vatelů zdravotních a sociálních služeb, včetně komunitní pé­če.

Forma studia denní, 3-leté
Způsob ukončení absolutorium
Dosažený stupeň vzdělání vyšší odborné vzdělání

Sdílet

Poslední úprava

Andrea Bílková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet