Absolutorium Žáci a studenti – Diplomovaná dětská sestra

Organizaci a obsah absolutoria se řídí platnou legislativou MŠMT – Zákonem č. 561/2004 Sb. a Vyhláškou č. 10/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, týkající se organizace studia ve vyšších odborných školách.

Předměty absolutoria jsou cizí jazyk, zkouška z odborných předmětů (ošetřova­telství, ošetřovatel­ství v klinických oborech zaměřené na pediatrii, humanitní vědy – psychologie, pedagogika a etika v ošetřova­telství), absolventská práce a její obhajoba.

Sdílet

Poslední úprava

Hynek Steska
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet