Praktická sestra Žáci a studenti

Forma studia denní, 4-leté
Způsob ukončení maturitní zkouška
Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Uplatnění absolventa u poskyto­vatelů zdravotních služeb – zdravotnická zařízení lůžkového i ambulan­tního charakteru, domácí ošetřovatel­ská péče

Sdílet

Poslední úprava

Soňa Košutová
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet