Ošetřovatel Žáci a studenti

53-41-H/01

V letech 2017, 2018 a 2019 byla poskytnuta dotace MŠMT pod názvem " Podpora odborného vzdělávání". Účelem poskytnutí dotace bylo pokrytí zvýšených nákladů vyplývajících z potřeby dělení tříd v odborných předmětech.

Žáci tohoto oboru získávají během studia znalosti a dovednosti související s poskyto­váním základní ošetřovatel­ské péče. Absolventi se uplatní v nemocni­cích, ošetřovatel­ských centrech, v domácí ošetřovatel­ské péči, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích

Absolventi se uplatní v nemocni­cích, ošetřovatel­ských centrech, v domácí ošetřovatel­ské péči, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích

Forma studia denní, 3-leté
Způsob ukončení závěrečná zkouška
Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem
Uplatnění absolventa u poskyto­vatelů zdravotních a sociálních služeb
vykonává činnosti pod odborným dohledem nelékařského zdravotnic­kého pracovníka

Sdílet

Poslední úprava

Soňa Košutová
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet