Studijní plán Žáci a studenti – Diplomovaná dětská sestra

Obor vzdělání: DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA 53–41-N/5.
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku a období Celkový počet hodin
Ročník 1. 2. 3.
Semestr zimní letní zimní letní zimní letní
Počet týdnů teoretické výuky 14 14 9 9 8 8 62
Počet hodin týdně) 30 32 35 34 35 34,5 P/C
POVINNÉ ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY – KATEGORIE A
Cizí jazyk *§
(anglický nebo německý)
ANJ
NEJ
0/3 0/3 0/3 0/3 0/4 0/4 0/202
KZ KZ KZ KZ KZ ZK
Anatomie a fyziologie ANF 3/0 2/0  –  –  –  – 70/0
KZ ZK  –  –  –  –
Odborná latinská terminologie OLT 2/0  –  –  –  –  – 28/0
ZK  –  –  –  –  –
Farmakologie a toxikologie FAT  – 1/0 1/0  –  –  – 23/0
 – Z KZ  –  –  –
Patologie a patofyzio­logie PPF  – 1/0 2/0  –  –  – 32/0
 – Z ZK  –  –  –
Mikroiologie, imunologie, epidemiologie MIE 1/0 1/0  –  –  –  – 28/0
Z ZK  –  –  –  –
Biofyzika BFY  –  – 1/0  –  –  – 9/0
 –  – Z  –  –  –
Biochemie BCH  –  – 1/0  –  –  – 9/0
 –  – Z  –  –  –
Hematologie a transfuzi­ologie HAT  – 1/0  –  –  –  – 14/0
 – Z  –  –  –  –
Genetika a prenatální diagnostika GPD  –  – 1/0  –  –  – 9/0
 –  – Z  –  –  –
Klinická propedeutika KLP 1/0 1/0  –  –  –  – 28/0
Z KZ  –  –  –  –
Radiologie a nukleární medicína RNM  –  – 1/0  –  –  – 9/0
 –  – Z  –  –  –
Ochrana veřejného zdraví a zdravý životní styl ZZS 2/0  –  –  –  –  – 28/0
ZK  –  –  –  –  –
Výživa dítěte a dietika VDD  – 2/0  –  –  –  – 28/0
 – ZK  –  –  –  –
Rehabilitační ošetřovatel­ství RHO  – 0/1 0/1  –  –  – 0/23
 – Z KZ  –  –  –
POVINNÉ OBOROVÉ PŘEDMĚTY – KATEGORIE A
První pomoc a medicína katastrof PPM 0/2  –  –  –  –  – 0/28
ZK  –  –  –  –  –
Ošetřovatel­ství*
Teorie ošetřovatel­ství a potřeby dítěte** TOD 1/0 1/0 1/0 1/0 0/1 1/0 54/8
Z KZ Z KZ Z ZK
Ošetřovatel­ské postupy OPO 0/3 0/3  –  –  –  – 0/84
KZ ZK  –  –  –  –
Výzkum v ošetřova­telství** VYO  –  –  – 1/0 1/0  – 17/0
 –  –  – Z ZK  –
Komunitní a domácí péče KDP 1/0 1/0  –  –  –  – 28/0
Z ZK  –  –  –  –
Multikulturní ošetřovatel­ství** MUO  –  –  –  –  – 2/0 16/0
 –  –  –  –  – KZ
Etika v ošetřova­telství** ETO  – 1/0 1/0  –  –  – 23/0
 – Z KZ  –  –  –
Ošetřovatel­ství v klinických oborech*
Ošetřovatel­ství v neonato­logii a pediatrii** OPD  –  – 2/6 2/6 2/5 2/6 68/196
 –  – KZ KZ KZ ZK
Ošetřovatel­ství v chirurgic­kých oborech** OCH  –  – 2/2 2/2 2/2 2/2 68/68
 –  – KZ KZ KZ ZK
Ošetřovatel­ství v dětské neurologii** OND  –  –  – 2/2  –  – 18/18
 –  –  – ZK  –  –
Ošetřovatel­ství v dětské a dorostové psychiatrii** OYD  –  –  –  – 2/2  – 16/16
 –  –  –  – ZK  –
Ošetřovatel­ství v dětské a dorostové gynekologii a porodnictví OGD  –  –  – 1/1 1/1  – 17/17
 –  –  – KZ ZK  –
Ošetřovatel­ství v dětské a dorostové onkologii a paliativní péče** OOD  –  –  – 0/2 1/1 1/1 16/34
 –  –  – Z KZ ZK
Intenzivní péče v pediatrii IPD  –  –  –  –  – 2/1 16/8
 –  –  –  –  – ZK
Ošetřovatel­ství v dětské otorinola­ryngologi­i** OLD  –  –  –  –  – 1/0,5 8/4
 –  –  –  –  – Z
Ošetřovatel­ství v dětské oftalmolo­gii** OFD  –  –  –  –  – 1/0,5 8/4
 –  –  –  –  – Z
Ošetřovatel­ství v dětské dermatove­nerologii** ODD  –  –  –  – 1/0,5  – 8/4
 –  –  –  – Z  –
Ošetřovatel­ství v dětské stomatolo­gii** OSD  –  –  –  – 1/0,5  – 8/4
 –  –  –  – Z  –
Ošetřovatel­ství v dětské infektolo­gii** OID  –  –  –  –  – 1/0,5 8/4
 –  –  –  –  – Z
Ošetřovatel­ská péče v dětských zařízeních OZD  –  –  –  –  – 0/2 0/16
 –  –  –  –  – Z
POVINNÉ ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY – KATEGORIE A
Sociální a další související obory *
Filozofie FIL 1/0  –  –  –  –  – 14/0
Z  –  –  –  –  –
Sociologie SOC  –  –  –  –  – 1/0 8/0
 –  –  –  –  – Z
Obecná a vývojová psychologie** OVP  – 1/0 1/1  –  –  – 23/9
 – KZ ZK  –  –  –
Sociální psychologie SOP  –  –  – 1/1  –  – 9/9
 –  –  – KZ  –  –
Zdravotnická psychologie** ZDP  –  –  – 1/1 1/1  – 17/17
 –  –  – Z ZK  –
Management a řízení kvality MRK  –  – 2/0 1/1  –  – 27/9
 –  – Z KZ  –  –
Základy legislativy a práva LEP  –  –  –  – 2/0  – 16/0
 –  –  –  – KZ  –
Informační systémy ve zdravotnictví ISZ  – 0/1  –  –  –  – 0/14
 – KZ  –  –  –  –
Komunikace v ošetřova­telství KOO 0/1 0/2  –  –  –  – 0/42
Z ZK  –  –  –  –
Pedagogika a edukace v ošetřova­telství** PEO  – 1/0 2/1  –  –  – 32/9
 – Z KZ  –  –  –
Speciální pedagogika SPP  –  –  –  – 1/0  – 8/0
 –  –  –  – KZ  –
Metodika výchovné péče a herní terapie MHP  –  – 0/2 0/2  –  – 0/36
 –  – KZ ZK  –  –
Zdravotně sociální problematika ZSB  –  –  –  – 1/0 2/0 24/0
 –  –  –  – Z KZ
Odborná ošetřovatel­ská praxe
Ošetřovatel­ská praxe OXE 0/8 0/7  –  –  –  – 0/210
Z KZ  –  –  –  –
Odborná praxe I OXI 2 týdny 2 týdny 7 týdnů 7 týdnů 8 týdnů 6 týdnů 32 týdnů
Z Z Z Z Z ZK 0/1280
Odborná praxe II OXII  – 4 týdny  – 4 týdny  –  – 8 týdnů
 – Z  – Z  –  – 0/320
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY – KATEGORIE B
Lidská sexualita SEX  –  –  – 0/1  –  – 0/9
 –  –  – Z  –  –
Základy psychoterapie PST  – 1/0  –  –  –  – 14/0
 – Z  –  –  –  –
Péče o duševní zdraví PDZ 0/1  –  –  –  –  – 0/14
Z  –  –  –  –  –
Laktační poradenství LAP  – 1/0  –  –  –  – 14/0
 – Z  –  –  –  –
Léčba bolesti LEB  –  – 0/1  –  –  – 0/9
 –  – Z  –  –  –
Herní práce HEP  –  – 0/1  –  –  – 0/9
 –  – Z  –  –  –
Základy arteterapie a muzikoterapie ZAM  –  –  –  – 0/1  – 0/8
 –  –  –  – Z  –
Základy bazální stimulace ZBS  –  –  –  – 0/1  – 0/8
 –  –  –  – Z  –
Absolventský seminář ABS  –  –  – 0/1  –  – 0/9
 –  –  – Z  –  –
Tělesná výchova TEV 0/1  –  –  –  –  – 0/14
Z  –  –  –  –  –
Ekonomika a pojišťovnic­tví EKP  –  –  –  –  – 0/1 0/8
 –  –  –  –  – Z
Konverzace v cizím jazyce KAJ
KNJ
 –  –  –  –  – 0/1 0/8
 –  –  –  –  – Z
Vysvětlivky
P/C – přednášky / cvičení
* – předměty absolutoria
** – jednotlivé moduly předmětů absolutoria
Z – zápočet, KZ – klasifikovaný zápočet, ZK – zkouška
§ – V případě malého počtu zájemců o některý z jazyků, bude vyučován pouze ten jazyk, o který bude větší zájem.

Sdílet

Poslední úprava

Martina Dvořáčková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet