Základní informace Žáci a studenti – Diplomovaná dětská sestra

Absolvent/ka oboru vzdělání získává profesní kvalifikaci k poskytování přímé ošetřovatel­ské péče orientované na individuální potřeby dětí všech věkových kategorií, jejich rodin a komunit ve zdraví i nemoci.

Absolvent/ka oboru vzdělání je připraven/a samostatně, na základě vlastního posouzení a rozhodnutí a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, zabezpečovat komplexní ošetřovatel­skou péči o zdraví dítěte. Je schopen/a radit v prevenci onemocnění a v péči o nemocné děti a dospívající jedince státních i nestátních zařízení jedincům, rodinám nebo skupinám pacientů v rozsahu své odborné způsobilosti.

Vzdělávací obsah vychází z minimálních požadavků na vzdělávání dětské sestry stanovených právními předpisy ČR.

Sdílet

Poslední úprava

Andrea Bílková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet