Informace o škole

Novinky

 • Veletrh práce a vzdělávání ve Zlíně

  Ve dnech 4. – 5. 10. 2018 se v Kongresovém centru ve Zlíně bude konat Veletrh práce a vzdělávání. Akce je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a jejich rodiče, kteří mají možnost se dozvědět aktuální požadavky pro studium na střední škole. Pokud máte zájem se dozvědět bližší informace o studiu na SZŠ a VOŠZ Zlín, neváhejte tuto akci navštívit. Rádi vám zodpovíme vaše dotazy.

  Marta Malaníková

 • Táborák na DM

  Ve středu 19.9. 2018 v od­poledních hodinách se uskutečnil na zahradě DM seznamovací táborák našich ubytovaných žáků a studentů. Příjemnou a veselou atmosféru s posezením u ohně, opékáním špekáčků a jejich konzumací, doplnily také pohybové hry – volejbal a badminton.

  Jarmila Jánská

 • Rychlá rota dívek ze zdravky veze stříbro z atletiky

  Ve čtvrtek 13. 9. se v Otrokovi­cích konal Středoškolský atletický pohár. V okresním kole naši školu reprezento­valo hned několik dívek. Postupně holky zvládly v různém pořadí a zastoupení běh na 60 metrů, běh na 200 metrů, běh na 800 metrů, vrh koulí, skok daleký, skok vysoký a štafetu 4×200 metrů. Holky předváděly parádní výkony, vrcholem byla štafeta, holky s časem 1:56:00 suverénně vyhrály a nakonec v součtu všech disciplín obsadily krásné druhá místo za Gymnáziem Zlín z Lesní čtvrti.

  Školu reprezento­valy: Karolína Staňková 1. C, Kristýna Kantorová 2.A, Tereza Stašková 2.B, Nikol Lissová 2.B, Kristýna Holbová 3.B, Veronika Koppová 4.B, Denisa Čižmářová 4.B a Tereza Kašpárková 4­.A.

  Holkám patří velké poděkování za vzornou a úspěšnou reprezenta­ci školy.

  Fotogelirii ze závodů naleznete zde: http://www.szszlin.cz/informace-o-skole/fotogalerie/?adminPanel-adminSection-i=74&do=adminPanel-adminSection-editGalleryItem

  Matěj Koňařík

 • Adaptační pobyt 1.O

  Žáci prvního ročníku oboru Ošetřovatel zahájili i letos školní rok tradičně na adaptačním pobytu v táborovém středisku Archa Rajnochovice. Nejen, že jsme se ocitli v krásné přírodní oblasti, ale hlavním účelem bylo sebepozná­vání, poznávání nových spolužáků, utvoření nových přátelství a dobrého kolektivu. To, jestli se nám to podařilo, ukáže čas. K tomu nám pomáhala dvojice instruktorů s připraveným pestrým programem. Užili jsme si spoustu zábavy a srandy. Při odjezdu byli všichni spokojeni.

  Ivana Hruboňová

 • Nezmokli jsme, už jsme tu....

  ……přímo ve školních lavicích v naší třídě 1.B. Ale vlastně to všechno začalo minulý týden, kdy jsme celá třída sobě neznámých lidí vyrazili do Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku na seznamovací – adaptační – pobyt. Ještě teď vzpomínáme na spoustu srandy, na zábavné hry a bezva instruktory. Ale hlavně: už si nejsme cizí a neznámí…a máme dobře nakročeno k tomu, abychom byli dobrý tým.

  Petra Matošková

 • Mariah mezi námi

  Mladá, odhodlaná dívka, plná jemného, skoro až anglického humoru, to je naše nová lektorka anglického jazyka. Ze zámoří přináší otevřený pohled na svět a ochotu pomáhat i poznávat. Alespoň tak jsme ji poznali během několika zářijových dní. A jaké jsou její první dojmy? „I am so excited to be here at SZS a VOSZ and in Zlín. Everyone I have met has been so nice and willing to help me. I can't wait to get to know everyone better and to explore the Czech Republic. If you see me at school or in town, come say hello! I would love to meet you.“ Thanks! Ma­riah

  Jan Slovák

1 74 75 76 77 78 79 80 83 165
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy