Informační dokumenty Uchazeči o studium – Proč u nás studovat

Vzhledem k aktuální situaci vás nemůžeme na naší škole osobně přivítat na Dni otevřených dveří. Proto bychom vás rádi seznámili s obory, které budeme ve školním roce 2021/2022 otevírat. Připravili jsme pro vás dokumenty, kde se dozvíte podrobnější informace k jednotlivým oborům vzdělávání.

Střední škola

Studium na střední škole je určeno pro žáky 9. ročníků ZŠ, kteří ukončili povinnou školní docházku.
Ve školním roce 2021/2022 otevíráme dva obory.

Praktická sestra
Čtyřletý obor vzdělávání ukončen maturitní zkouškou. Součástí přijímacího řízení je jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky.

Ošetřovatel
Tříletý obor vzdělávání s výučním listem ukončen závěrečnou zkouškou. Přijímací zkouška se nekoná.

Vyšší odborná škola

Studium na vyšší odborné škole je určeno pro absolventy středních škol, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku. Maturitní vysvědčení je jedno z kritérií přijímacího řízení.
Tříleté studium je ukončeno absolutoriem a absolvent získá titul Diplomovaný specialista (DiS.).
Ve školním roce 2021/2022 otevíráme dva obory:

Diplomovaná všeobecná sestra
Tříleté denní studium, jehož absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry.

Diplomovaná dětská sestra
Tříleté denní studium, jehož absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání dětské sestry.

Sdílet

Poslední úprava

Marta Malaníková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet