Informační dokumenty Uchazeči o studium – Proč u nás studovat

Vzhledem k aktuální situaci vás nemůžeme na naší škole osobně přivítat na Dni otevřených dveří. Proto bychom vás rádi seznámili s obory, které budeme ve školním roce 2021/2022 otevírat. Připravili jsme pro vás dokumenty, kde se dozvíte podrobnější informace k jednotlivým oborům vzdělávání.

Střední škola

Studium na střední škole je určeno pro žáky 9. ročníků ZŠ, kteří ukončili povinnou školní docházku.
Ve školním roce 2021/2022 otevíráme dva obory.

Praktická sestra
Čtyřletý obor vzdělávání ukončen maturitní zkouškou. Součástí přijímacího řízení je jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky.

Informační brožura k oboru Praktická sestra ke stažení.pdf877 k­Bpřed 3 měsíci

Ošetřovatel
Tříletý obor vzdělávání s výučním listem ukončen závěrečnou zkouškou. Přijímací zkouška se nekoná.

Informační brožura k oboru Ošetřovatel ke stažení.pdf953 k­Bpřed 3 měsíci

Vyšší odborná škola

Studium na vyšší odborné škole je určeno pro absolventy středních škol, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku. Maturitní vysvědčení je jedno z kritérií přijímacího řízení.
Tříleté studium je ukončeno absolutoriem a absolvent získá titul Diplomovaný specialista (DiS.).
Ve školním roce 2021/2022 otevíráme dva obory:

Diplomovaná všeobecná sestra
Tříleté denní studium, jehož absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry.

Informační brožura k oboru Diplomovaná všeobecná sestra ke stažení.pdf551 k­Bpřed 3 měsíci

Diplomovaná dětská sestra
Tříleté denní studium, jehož absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání dětské sestry.

Informační brožura k oboru Diplomovaná dětská sestra ke stažení.pdf416 k­Bpřed 3 měsíci

Sdílet

Poslední úprava

Soňa Košutová
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet