Vzkaz rodičům Uchazeči o studium – Proč u nás studovat

Návrat do aktuality

Vážení rodiče, jsme dlouholetí učitelé na naší škole. Pokud jste vyhledali naše webové stránky a sekci PROČ STUDOVAT NA NAŠÍ ŠKOLE, napíšeme Vám důvody, proč doporučujeme studium na naší škole.

 • Naše obory vychovávají žáky k úctě k životu a lidskému přístupu k nemocným.
 • Jsme škola s menším počtem žáků. Toto prostředí hraje významnou roli v přátelské a klidné spolupráci mezi pedagogy a žáky.
 • Ve škole máme vypracovaný nejen vzdělávací plán, ale i plán prevence patologických jevů, zabýváme se totiž ve své výchovně-vzdělávací práci problematikou týkající se našich žáků, a to kouřením, kyberšikanou, poradenstvím při problémech ve studiu i v těžkých rodinných situacích.
 • Naše škola s dlouhou tradicí vzdělává zdravotnický personál téměř 70 let.
 • Během školního roku nabízíme práci v kroužcích, účast na charitativ­ních akcích, programech našeho klubu Zdravušek, návštěvu reprezenta­tivního školního plesu. Nedílnou součástí naší výchovně-vzdělávací práce jsou exkurze do zahraničí (Anglie, Německo, Osvětim) a na různá oddělení významných českých nemocnic (Praha, Brno, Ostrava).
 • Máme moderní budovu s rozlehlými a prosvětlenými prostory, stále je upravujeme.
 • Prostředí i atmosféra školy je velmi příjemná.
 • Žáci mají k dispozici školní jídelnu a domov mládeže – obojí nedaleko ško­ly.
 • Okolí školy tvoří klidové zóny se zelení.
 • Studium na naší škole má perspektivu.
 • Náš absolvent může také ihned po složení maturitní zkoušky nastoupit do zaměstnání.
 • Vaše dcera/Váš syn má mnoho možností v dalším studiu zdravotnic­kých nelékařských oborů na vyšších odborných školách i školách vysokých.

Danuše Gregušová, Jan Slovák

Sdílet

Poslední úprava

Hynek Steska
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet