Ubytování Uchazeči o studium

Domov mládeže zdravotnické školy ve Zlíně nabízí ubytování, stravování a volnočasové aktivity pro všechny ubytované.

Domov mládeže zdravotnické školy ve Zlíně začal psát svou historii v roce 1964. Za dobu své existence zde našly zázemí desítky generací budoucích zdravotních sester. Od 90-tých let jsou na našem domově ubytováni i chlapci, kteří studují v novém studijním oboru zdravotnický záchranář.

DM poskytuje mladým lidem, kteří studují na zdravotnické škole ubytování, stravování, vlídné domácí prostředí a zároveň je i místem pro samostudium, odpočinek, relaxace a smysluplné využití volného času středoškolské mládeže. Naše ubytovací kapacita činí 132 lůžek a v prostorách DM je i nově vybavená kuchyně s jídelnou, posilovna a společenská místnost. Otevřeno máme od neděle (příjezdový den) do pátku, kdy se všichni ubytovaní rozjíždějí do svých domovů.

Bezproblémový chod DM zajišťuje 8 THP pracovníků a 4 vychova­telé, kteří mají dítka rozdělena do čtyř výchovných skupin.

Všichni ubytovaní jsou povinni se řídit vnitřním řádem domova mládeže. Vnitřní řád DM pro SŠ Vnitřní řád DM pro VOŠ

V letech 2014 – 2015 prošel náš domov mládeže rozsáhlou rekonstrukcí (výměna plastových oken, zateplení fasády domu), která by měla zajistit vyšší komfort bydlení a úsporu energií na vytápění budovy.

Ve volném čase lze využít posilovnu

Praktické dovednosti ubytovaní získají ve cvičné kuchyňce Klubovna na DM slouží ke studiu V klubovně probíhají setkání a přednášky

Z domova mládeže je výhled na místo praktické výuky – KNTB ve Zlíně Posilovna se nachází v budově DM Studovny na patrech jsou využívány ke studiu, sledování kabelové TV nebo setkávání
Na DM se najde čas i na muzicírování

Sdílet

Poslední úprava

Kamil Šrubař
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet