Ošetřovatel Uchazeči o studium

Žáci tohoto oboru získávají během studia znalosti a dovednosti související s poskyto­váním základní ošetřovatel­ské péče. Absolventi se uplatní v nemocni­cích, ošetřovatel­ských centrech, v domácí ošetřovatel­ské péči, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích.

Základní informace
tříleté studium ukončené závěrečnou zkouškou
pro absolventy základních škol s ukončenou povinnou školní docházkou
zdravotní způsobilost pro studium oboru Ošetřovatel
zdravotní stav uchazeče posuzuje příslušný registrující praktický lé­kař
Uplatnění absolventa
u poskyto­vatelů zdravotních a sociálních služeb
vykonává činnosti pod odborným dohledem nelékařského zdravotnic­kého pracovníka

Sdílet

Poslední úprava

Soňa Košutová
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet