Diplomovaná dětská sestra Uchazeči o studium

Obor diplomovaná dětská sestra vás připraví pro výkon povolání u poskyto­vatelů zdravotních a sociálních služeb, konkrétně na úseku ambulantní a lůžkové péče, domácí péče, zdravotních služeb v dětských domovech pro děti do 3 let věku apod.

Forma studia denní, 3-leté
Způsob ukončení absolutorium
Dosažený stupeň vzdělání vyšší odborné vzdělání
Výše školného 1.500 Kč / půl roku

Sdílet

Poslední úprava

Hynek Steska
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet