Partneři praxe Uchazeči o studium

Nedílnou součástí vašeho studia zvoleného oboru vzdělávání bude praktické vyučování, při kterém si osvojíte nezbytné praktické dovednosti a prohloubíte ve škole získané teoretické znalosti, které budete nezbytně potřebovat pro výkon vámi zvoleného povolání nelékařského zdravotnického pracovníka – Zdravotnického asistenta, Ošetřovatele, Diplomovaného zdravotnického záchranáře, nebo Diplomované všeobecné sestry. Víte kde si tyto důležité dovednosti a znalosti osvojíte a prohloubíte?

Bude se jednat o tyto partnery praktického vyučování:

  • Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
  • Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o.
  • Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje.
  • Ostatní partneři.

Sdílet

Poslední úprava

Andrea Bílková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet