Šablony II Informace o škole – Projekty

Název projektu: ŠABY SZŠ a VOŠZ Zlín

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0­.0/0.0/18_06­5/0012505

Doba trvání projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

V rámci projektu Šablony II jsme zvolili následující aktivity pro střední i vyšší školu a pro domov mládeže: vzdělávání pedagogů, odborné stáže odborných učitelek u zaměstna­vatelů, projektové dny ve škole i mimo školu, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, koordinátorku spolupráce školy a zaměstnava­tele, využití ICT ve vzdělávání na DM, klub pro žáky na DM a komunitně osvětová setkání na DM.

Sdílet

Poslední úprava

Kamil Šrubař
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet