Závěrečné zkoušky Žáci a studenti – Ošetřovatel

Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Závěrečná zkouška je organizována dle platné legislativy k ukončování studia na středních školách podle školského zákona č. 561/2004 Sb.

Závěrečná zkouška – struktura

  • písemná zkouška
  • ústní zkouška
  • praktická zkouška z odborného výcviku

Sdílet

Poslední úprava

Hynek Steska
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet