Odborný výcvik Žáci a studenti – Ošetřovatel

Odborný výcvik se realizuje formou cvičení ve škole v odborných učebnách a u poskyto­vatelů zdravotních a sociálních služeb pod vedením odborné učitelky.

Hlavním partnerem pro realizaci odborného výcviku je Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Průběh odborného výcviku
1. ročník 6 hodin týdně v odborných učebnách školy
2. ročník  6 hodin týdně v u posky­tovatelů zdravotních a sociálních slu­žeb
3. ročník  14 hodin týdně v u posky­tovatelů zdravotních a sociálních slu­žeb

Lékařská prohlídka před zařazením žáka na odborný výcvik:

  • Před zahájením odborného výcviku absolvuje žák lékařskou prohlídku ke zjištění zdravotní způsobilosti v průběhu vzdělávání,
  • Povinnost absolvovat prohlídku vychází z občanského zákoníku, zákona č. 373/2011 Sb., o specific­kých zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb.

Sdílet

Poslední úprava

Andrea Bílková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet