Učební plán Žáci a studenti – Ošetřovatel

Obor vzdělání: 
Ošetřovatel      53–41-H/01
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Počet hodin celkem
1. 2. 3. Celkem
Povinné předměty
CJL Český jazyk a literatura 2 2 1 5 162
ANJ / NEJ Anglický jazyk / Německý jazyk 2 2 2 6 192
VSZ Všeobecný společenský základ 2 1 1 4 128
MAT Matematika 2 1 3 98
FYZ Fyzika 1 0,5  – 1,5 49
CHE Chemie 1 0,5  – 1,5 49
BIO Biologie 1  –  – 1 32
IKT Informační a komunikační technologie 1 1 1 3 96
TEV Tělesná výchova 2 2 2 6 192
PRP První pomoc 2  –  – 2 64
VKZ Výchova ke zdraví 1  –  – 1 32
EKO Ekonomika  – 1 1 2 64
KLP Klinická propedeutika  – 2  – 2 68
SOM Somatologie 5  –  – 5 160
ZEH Základy epidemiologie a hygieny  – 3  – 3 102
PSL Psychologie 2 2 1 5 162
KOM Komunikace 2  –  – 2 64
ZSS Zdravotnické a sociální služby  – 1  – 1 34
OPT Ošetřovatel­ská péče 6/0* 3 3 9 288
ODV Odborný výcvik 0/6* 12 21 36 1134
Celkem hodin týdně 32 34 33 99  
Počet týdnů teoretické výuky 32 34 30 96  
Vysvětlivky:
* V 1. ročníku v 1. pololetí odučeno 6 hodin týdně v předmětu Ošetřovatel­ská péče a ve 2. pololetí odučeno 6 hodin týdně v předmětu Odborný výcvik.

Sdílet

Poslední úprava

Martina Dvořáčková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet