Informace o škole

Novinky

 • CK Ošetřování chronických ran

  13. 4. 2015 byl na SZŠ a VOŠZ Zlín zahájen CK Ošetřování chronických ran. Teoretická výuka kurzu v rozsahu 40 hodin probíhala v průběhu celého týdne. Výuku vedli zkušení lektoři z řad zdravotnic­kých pracovníků KNTB a.s. Zlín, FHS UTB Zlín a SZŠ a VOŠZ ve Zlíně. Témata teoretické části byla zaměřena především na diagnostiku chronické rány, metody léčby a moderní krycí a léčebné materiály. Přednášky lektorů byly velmi zajímavé a vysoce hodnocené u frekven­tantů. Na teoretickou část bude navazovat plnění praktické části kurzu na pracovištích KNTB a.s. Zlín (odborná chirurgická ambulance, IK IPVZ ,Onkologické centrum a kožní oddělení). Hlavní podíl na výuce a zejména na vedení praktické části kurzu má Marie Holoubková, která je také jejím garantem. CK bude ukončen závěrečnou zkouškou v říjnu 2015. Absol­venti získají zvláštní odbornou způsobilost přesně nadefinova­ných činností v oblasti diagnostiky, ošetřování a léčby chronické rá­ny.

  Marta Malaníková

 • Olympiáda z biologie

  Student čtvrtého ročníku Tomáš Suchánek se v pátek 27. 3. 2015 zúčastnil krajského kola 49. ročníku Biologické olympiády kategorie A, které se konalo na Univerzitě T. Bati ve Zlíně. Tomáš dosáhl nejlepšího výsledku za dobu, kdy studenti reprezentují naši školu v této soutěži a umístil se na krásném 9. místě. Gratulujeme mu a přejeme hodně štěstí u maturity.

  Karolína Mikulcová

 • Matematická soutěž žáků zdravotnických škol

  Matematická soutěž zdravotnických školV úterý 14. 4. 2015 se žáci školy Eliška Vlková, Barbora Kopřivová, Radim Hlinák, Veronika Benedikovi­čová a Vojtěch Galda zúčastnili matematické soutěže středních zdravotnic­kých škol v Olomouci. V konkurenci škol z celé republiky kategorie 1. a 2. ročníků oboru Zdravotnický asistent zvítězila Barbora Kopřivová ze třídy 2.B a Eliška Vlková ze třídy 1.A obsadila vynikající 3. místo. Za výborný výkon patří oběma gratulace a ostatním účastníkům poděkování za reprezentaci školy. Ukázalo se, že i na zdravotnické škole mohou mít žáci zájem o matematiku.

  Kamil Šrubař

 • X. ročník celostátní Psychologické olympiády

  Dne 8. – 9. dubna 2015 se na naší Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Zlín uskutečnil X. ročník celostátní Psychologické olympiády. Téma letošního ročníku bylo „Jak si navzájem lépe porozumíme“. Celostátního kola se zúčastnilo celkem 11 soutěží­cích, a to výherců krajských kol, kteří zastupovali jednotlivé regiony v doprovodu svých učitelů.
  První den byl dnem příjezdu. Pro soutěžící, jejich vyučující i pro Celostátní předmětovou komisi psychologie a komunikace, byly připraveny luxusní apartmány na Domově mládeže. Za dveřmi na ně čekalo malé překvapení v podobě voňavého tulipánu a magnety s logem Zlínského kraje. Když se hosté ubytovali, pokračoval program zaměřený na poznávání města Zlína. Žáci navštívili Muzeum Tomáše Bati, prohlédli si památky města včetně mrakodrapu s odborným výkladem Mgr. Jana Slováka. Vyučující, soutěžící a hosté si v podvečer prošli prostory naší školy a byli velmi příjemně překvapeni, jak je naše škola dobře vybavena odbornými pomůckami. Líbila se jim vzdušnost, útulnost a čistota školy.
  Poté jsme už čekali my a náš program. Večer jsme zahájili módní přehlídkou, na které hosté mohli zhlédnout postupný vývoj oblékání zdravotnic­kých pracovníků, od Florence Nightingale až po zdravotnický personál, který potkávají v nemocnicích dnes. A viděli, že rozdíl je opravdu velký. Program dále zahrnoval divadelní představení s názvem a to ,,Jak Honza tuků se zbavil a k rozumu přišel", ve kterém jsme vtipně pojali dnešní obezitu mladistvých a civilizační choroby. Během večera hosté spatřili také Dannyho a Sandy z filmu Pomáda i ostatní hvězdy filmového plátna.

  Druhý den byl dnem soutěžním. Všichni byli nervózní a teprve při znění české hymny si někteří začali uvědomovat, že jsou na celostátní soutěži. Odborná porota byla složena ze zástupců našich partnerů. KNTB a.s. Zlín zastupovala Mgr. Gabriela Gajzlerová, ZZS Zlínského kraje Mgr. Dana Polášková, HZS Zlínského kraje Mgr. Soňa Pančochová, Pedagogicko-Psychologic­kou sekci PhDr. Alexandra Baladová, Celostátní předmětovou komisi psychologie a komunikace Mgr. Ilona Kopecká. Dále v porotě zasedla loňská vítězka Andrea Pospiš a za žáky Radim Žák.
  Porotkyně a porotce neměli svůj úkol vůbec jednoduchý. Všichni soutěžící předvedli skvělé výkony, ale vítězem – vítězkou mohl být jen jeden. Tou se po dlouhém a těžkém rozhodování stala žákyně Markéta Koryčanová ze školy Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov. Na druhém místě se umístila Adéla Rusnáková ze Střední zdravotnické školy Karviná a třetí příčka patřila Veronice Kuncové ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické České Budějovice. Bylo uděleno také speciální ocenění, a to naší žákyni ze třídy 2.B, Barboře Kopřivové ze školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Zlín, která všechny dojala svým osobním příběhem. Diplomy pro soutěžící s originální kresbou naší školy byly vytvořeny pouze pro tuto soutěž Mgr. Janem Slovákem. Všichni hosté a soutěžící na památku dostali hrníček a perník s logem naší školy.
  Doufáme, že se všem zúčastněným i hostům soutěž pořádaná naší školou líbila, a bylo nám ctí být součástí této velkolepé události. Děkujeme hlavní organizátorce soutěže Mgr. Alici Stašové za její volný čas, který soutěži obětovala, a za perfektní výsledek. Ale také se musíme připomenout my, žáci 3.B oboru Zdravotnický asistent, bez kterých by to nešlo :) A co na to organizátorka akce: „Jsem velmi ráda, že jsme mohli být hostiteli Celostátní soutěže v psycholo­gii.

  Alice Stašová

 • Být, či nebýt v Londýně?

  Blížil se pátek 27. března 2015 a naše škola se připravovala k odjezdu do Anglie. Na zájezd se přihlásilo cca 45 žáků od prvního až do třetího ročníku a s nimi tři vysmátí kantoři (Jituš Skopy, Přemy Kuzmy, Veruš Mrkvuš). Mělo se odjíždět ve 12 hodin, někteří žáci si vzpomněli, že zapomněli vykonat svou potřebu před odjezdem, takže se vyjelo ve 12.30. Na dlouhou cestu nám přálo krásné zatažené počasí s občasným deštěm. Jakmile jsme projeli české silnice, hory doly, den a noc, dorazili jsme nad ránem do Francie, kde nás čekal trajekt. Cestou jsme nezapomněli nabrat „Paní průvodkyni“ Radku Uřídilovou Michálkovou.
  První den dopoledne v Anglii nás čekala procházka parkem Old Royal Observatory, prohlídka v Greenwichi, v National Maritime Museum a odpoledne projížďka na lodi k Parlamentu. Potom jsme prošli pěší trasou Houses of Parliament, Big Ben, Downing Street, Trafalgar Square a Covent Garden. Bylo to opravdu úžasné, ne jen ta krásná Anglie s tolika památkami, ale i zmrzlé obličeje žáků a učitelů.
  Večer si nás braly rodiny do svých domků. Zjistili jsme, že Angličané jsou totální bordeláři, ale zase pohodoví lidé.
  Další den jsme byli na prohlídce Hampstead Heath, Kenwood House. Odpoledne jsme přijeli do Londýna k British Library, kde jsme si mohli projít úžasné originální knihy přímo od spisovatelů. Dále jsme přejeli do části Kensington a zde byla prohlídka dle výběru, mohli jsme zde vidět nepřetržitý vědecký a technický pokrok, sbírku koster dinosaurů aj. Od rodin jsme dostávali obědy ve formě balíčků, no nebylo to špatné, ale některým to nestačilo, tak se občas objevila taková nálada, že bylo aj do křiku. Ale jelikož jsme byli dobrá partie, tak se to tolik nezvrtlo a nepokazilo. Vždycky jsme našli řešení! Někteří použili své vlastní potravinové zdroje a rozdělili se i s ostat­ními.
  V pondělí jsme navštívili Oxford, viděli jsme mnoho škol, ale žádná neměla na tu naši! Odpoledne nás čekal Stratford-Upon-Avon, kde byla uskutečněna návštěva rodného domu Williama Shakespeara. Zdravili nás tam i česky. Dům na tu dobu vypadal dobře, ale v současnosti mně připomínal stodolu u mé babičky v Doubravách. Jinak opět nezklamala zahrada s už rozkvetlými květinami a mohli jsme také vidět krátké vystoupení Julie (Mrkvy) a Romea (Kuzmy), udělali dobrou show.
  Windsor se uskutečnil v úterý, opravdu povedené počasí nás doprovázelo celý den, pak Kaple sv. Jiří a poté v Londýně nádherná návštěva Madam Tussaud’s, kde byly voskové figuríny. Každý se nezapomněl vyfotit minimálně s jednou figurínou, protože vypadaly fakt úžasně! Skoro jako živé. Dále úžasný maraton v Hyde PARKU, který oslnil celou skupinu zájezdu. Byli z něj „všeci“ unešení! Navečer jsme nezapomněli známý obchod Primark, kde se rozběhly holky na velkolepé nákupy a kluci je samozřejmě coby správní gentlemani následovali.
  Poslední den v Anglii jsme strávili v Londýně, konkrétně v Toweru of London, kde byla prohlídka hradu a královské klenotnice. Všichni měli hlad, tak se šli nadlábnout tradičním jídlem Fish and Chips. Pak jsme měli možnost jít buď na Belfast, či do divadla Globe.
  Paní průvodkyni musela velmi bolet ruka z toho, jak furt držela vystrčený červený deštník nad hlavou, někdy u toho dokonce i usínala.
  Navečer jsme měli příležitost jít na London Eye. V noci jsme se vydali opět na dlouho cestu domů. Byl to výborný zájezd, s dobrou atmosférou, s dobrými lidmi a skvělým humorem. Nemělo to chybu. Velkoměsto poznalo středoškoláky z Česka. Velké DÍK pro organizátory!
  Za všechny Jakub Dedík, 2. B

  Veronika Meitnerová

 • Nové osobní ochranné pracovní oděvy pro žáky

  V rámci projektu „Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji“ se podařilo pro žáky 3. ročníků oboru vzdělávání Zdravotnický asistent, zapojených do tohoto projektu, pořídit nové, slušivé a moderní osobní ochranné pracovní oděvy (košile, kalhoty a pláště). Po dodání pracovních oděvů zhotovitelem zakázky byly oděvy řádně označeny, roztříděny a uloženy do skladových prostor a následně vydány žákům, kteří je využívají v rámci realizace aktivit Střediska ošetřovatel­ské péče, které v rámci projektu na naší škole vzniklo. 

  Andrea Bílková

1 87 151 152 153 154 155 156 157 172
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy