Zřizovatel nám přidal třídu zdravotnického asistenta Novinky

Od příštího školního roku budeme otevírat o jednu třídu zdravotnic­kého asistenta na­víc.

Zřizovatel tak vyšel vstříc naší žádosti, která reagovala na současnou poptávku po zdravotnic­kých pracovnících a zároveň na zvýšený zájem o studium na naší škole. Více se dočtete v článku MF Dnespdf156 k­Bpřed 3 lety.

Hynek Steska