Informace pro zájemce Žáci a studenti – Ubytování

Jak se přihlásit na DM?

Žadatel (zákonný zástupce) vyplní na předepsaném tiskopisu přihlášku k ubytování.

Přihlášku pak zašle na adresu školy. Uzávěrka přihlášek je do 30. června 2021 ( platí pouze pro SŠ ). Studenti a studentky VOŠ si mohou podat přihlášku k ubytování i v průběhu prázdnin. Na domov mládeže jsou přednostně přijímáni žáci a studenti SZŠ a VOŠZ Zlín. Rozhodnutí o přijetí platí pouze pro jeden školní rok. Na ubytování není právní nárok (viz Směrnice pro umísťování žáků a studentů)

Co vzít s sebou na DM

  • Barevný talíř do mikrovlnné trouby.
  • Hrníček.
  • Příbor.
  • Domácí obuv na přezutí.
  • Fotografii na průkaz a osobní spis ubytovaného
  • Prohlášení o bezinfek­čnosti

Ubytovaní mohou používat i vlastní, předem schválené elektrospot­řebiče, které budou řádně zrevidovány, vedeny v evidenci DM a opatřeny samolepkou s logem ško­ly.

Ukončení pobytu

  • Požádá-li student písemně o ukončení pobytu.
  • Neplatí-li student úhradu nákladů na ubytování a stravování po dobu dvou měsíců.
  • Přestane-li být studentem příslušné školy nebo má povoleno přerušení vzdělávání.
  • Byl-li student pro porušení vnitřního řádu z DM vyloučen.

Nástup na domov mládeže je v úterý 31. srpna 2021 od 14:00, v 18:00 se uskuteční informační schůzka s 1. ročníky. Stravování začíná dnem 1. září 2021, kdy všichni ubytovaní žáci a studenti mají celodenní stravu. Na ostatní dny si již stravu objednávají na terminálu v jídelně domova mládeže.

Současné ceny pro ubytované žáky a studenty
Ubytování 1300 Kč / měsíc

Částka za ubytování a stravování se platí převodem z účtu nebo přímým vkladem na účet do Komerční banky do 25. dne předchozího měsíce. Číslo účtu obdrží žák či student po odevzdání přihlášky ke stravování.

Sdílet

Poslední úprava

Hynek Steska
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet