Dokumenty Žáci a studenti – Ubytování

Přihláška k ubytování do domova mládeže SZŠ a VOŠZ Zlín
Přihláška k ubytování

Žádost o snížení platby za ubytování na domově mládeže
Žádost o snížení plat­by

Prohlášení o bezinfek­čnosti
Prohlášení o bezinfek­čnosti

Vnitřní řád domova mládeže
Vnitřní řád DM

Směrnice k umísťování žáků a studentů v DM
Umisťování žáků v DM

Směrnice o platbě za ubytování a stravování pro ubytované na DM
Platba za ubytování a stravování

Směrnice k používání elektrických spotřebičů na DM
Používání elektrických spotřebičů

Pravidla pro udělení prodloužené vycházky
Pravidla pro udělení prodloužené vycházky

Sdílet

Poslední úprava

Hynek Steska
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet