Učební plán Uchazeči o studium – Praktická sestra

Obor vzdělání: 
Praktická sestra     53–41-M/03 od 2022    
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Počet hodin celkem
1. 2. 3. 4. Celkem
Povinné předměty
CJL Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12 384
ANJ / NEJ Anglický jazyk / Německý jazyk* 3 3 3 4 13 413
DEJ Dějepis 2  –  –  – 2 68
OBN Občanská nauka  – 1 1 1 3 94
MAT Matematika 3 2 2  – 7 232
FYZ Fyzika 1 1  –  – 2 68
CHE Chemie 1 1  –  – 2 68
BIE Biologie a ekologie 2  –  –  – 2 68
IKT Informační a komunikační technologie 2 2  –  – 4 136
TEV Tělesná výchova 2 2 2 2 8 256
PRP První pomoc 2  –  –  – 2 68
PVZ Ochrana a podpora
veřejného zdraví
1  –  –  – 1 34
EKO Ekonomika  – 2  –  – 2 68
PSK Psychologie a komunikace  – 2 2 1 5 159
KLP Klinická propedeutika  – 2  –  – 2 68
LAO Odborná latinská terminologie 1  –  –  – 1 34
SOM Somatologie 4  –  –  – 4 136
HYG Základy mikrobiolo­gie, imunologie, epidemiologie a hygieny  – 1  –  – 1 34
OSE Ošetřovatel­ství 1+3 0+8 8+0 6+0 26 830
OSN Ošetřování nemocných  –  – 14 14 28 840
ODP Odborná praxe (počet týdnů)  –  – 4  –  – 160
Výběrové a volitelné předměty  –  –  – 1 1 29
SPK Seminář z psychologie a komunikace
SSM Seminář ze somatologie
Nepovinné předměty 1 1 1 1
ANJn / NEJn Anglický jazyk / Německý jazyk
Celkem týdnů teoretické výuky 34 34 31 29 128
* V případě malého počtu zájemců o některý z jazyků, bude vyučován pouze ten jazyk, o který bude větší zájem.

Sdílet

Poslední úprava

Martina Dvořáčková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet