Přijímací řízení Uchazeči o studium – Praktická sestra

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel školy v souladu s platnými předpisy stanovil kritéria pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení.

Kritéria přijímacího řízení.pdf127 k­Bpřed měsícem

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání Praktická sestra proběhne 29. května 2021 a bude přijato maximálně 81 uchaze­čů .

Více informací k přijímacím zkouškám.

Sdílet

Poslední úprava

Soňa Košutová
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet