Přijímací řízení Uchazeči o studium – Praktická sestra

Vyhlášení výsledků PŘ po náhradním termínu PZ

Ředitel školy vyhlašuje výsledky 1. kola přijímacího řízení po náhradním termínu přijímacích zkoušek.

Přijatí uchazečip­df277 kBpřed 4 hodinami

Nepřijatí uchazečip­df265 kBpřed 7 hodinami
Úřední hodiny pro odevzdání zápisových lístků či odvolání:

Po – Čt 7:00 – 15:30 hod., Pá 7:00 – 14:30 hod. nebo po telefonické domluvě.

Důležité informace

Připravili jsme pro Vás informace o tom, jaké kroky je nutné nebo možné podniknout v případě, že uchazeči byli přijati nebo uchazeči nebyli přijati.

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje výsledky přijímacího řízení do oboru vzdělávání Praktická sestra na školní rok 2021/2022.

Přijatí uchazečip­df274 kBpřed 26 dny

Nepřijatí uchazečip­df262 kBpřed 26 dny

Úřední hodiny pro odevzdání zápisových lístků či odvolání:

Po – Čt 7:00 – 16:00 hod., Pá 7:00 – 14:30 hod. nebo po telefonické domluvě.

Ve výsledkové listině přijatých uchazečů jsou rezervovaná místa určená pro uchazeče, kteří konají přijímací zkoušky v náhradním termínu. Výsledky testů budou dostupné 14. 6. 2021 a poté bude výsledková listina ihned aktualizo­vána. U některých uchazečů může být následně stav nepřijat změněn na stav přijat.

Důležité informace

Připravili jsme pro Vás informace o tom, jaké kroky je nutné nebo možné podniknout v případě, že uchazeči byli přijati nebo uchazeči nebyli přijati.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel školy v souladu s platnými předpisy stanovil kritéria pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení.

Kritéria přijímacího řízení.pdf127 k­Bpřed 5 měsíci

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání Praktická sestra proběhne 19. května 2021 a bude přijato maximálně 81 uchaze­čů .

Více informací k přijímacím zkouškám.

Sdílet

Poslední úprava

Soňa Košutová
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet