Přijímací řízení Uchazeči o studium – Praktická sestra

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Ředitel školy vyhlašuje výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.

Přijatí uchazečip­df298 kBpřed 3 měsíci

Nepřijatí uchazečip­df163 kBpřed 3 měsíci

Více informací, jak postupovat v případě přijetí se dozvíte ve složce uspěl jsem, v případě nepřijetí ve složce neuspěl jsem.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel školy v souladu s platnými předpisy stanovil kritéria pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení.

Kritéria přijímacího řízenípdf135 kB­před 6 měsíci

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání Praktická sestra proběhne 28. dubna 2022 a bude přijato maximálně 81 uchaze­čů .

Více informací k přijímacím zkouškám.

Sdílet

Poslední úprava

Soňa Košutová
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet