Přijímací řízení Uchazeči o studium – Ošetřovatel

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Ředitel školy vyhlašuje výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.

Přijatí uchazečip­df71 kBpřed 3 měsíci

Nepřijatí uchazečip­df68 kBpřed 3 měsíci

Více informací, jak postupovat v případě přijetí se dozvíte ve složce uspěl jsem, v případě nepřijetí ve složce neuspěl jsem.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel školy v souladu s platnými předpisy stanovil kritéria pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení.

Kritéria přijímacího řízenípdf74 kBp­řed 6 měsíci

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání Ošetřovatel proběhne 28. dubna 2022 a bude přijato 18 uchazečů.

Více informací k přijímacím zkouškám.

Sdílet

Poslední úprava

Soňa Košutová
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet