Přijímací řízení Uchazeči o studium – Diplomovaná všeobecná sestra – Denní studium

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitel školy v souladu s platnými předpisy stanovil kritéria pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení.

Kritériap­df73 kBpřed 15 dny

Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra proběhne 21. září 2023 a budou přijati maximálně 4 uchazeči.

Přihlášky podávejte nejpozději do 14. 9. 2023.

Informace k podání přihlášek.

Důležité informace

Připravili jsme pro Vás informace o tom, jaké kroky je nutné nebo možné podniknout v případě, že uchazeči byli přijati nebo uchazeči nebyli přijati.

Vyhlášení výsledků 1. kole přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje výsledky 1. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra – denní forma studia.

Přijatí uchazečip­df101 kBpřed 3 měsíci Nepřijatí uchazečip­df148 kBpřed 3 měsíci

Důležité informace

Připravili jsme pro Vás informace o tom, jaké kroky je nutné nebo možné podniknout v případě, že uchazeči byli přijati nebo uchazeči nebyli přijati.

Studenti, kteří byli přijati ke studiu na VOŠZ a mají zájem o zkrácené studium najdou bližší informace zde

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel školy v souladu s platnými předpisy stanovil kritéria pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení.

Kritéria přijímacího řízenípdf70 kBp­řed 8 měsíci

Kritéria DVS – zkrácené studiumpdf96 kB­před 7 měsíci – kritéria pro školní rok 2023/2024 budou vyvěšena do konce ledna 2023

Kopii vysvědčení z posledního ročníku střední školy a maturitní vysvědčení je nutné dodat nejpozději 21. 6. 2023 do 8:00 hodin.

Pokud nebudete moci doložit vysvědčení do stanoveného termínu (z důvodu konání maturitní zkoušky v pozdějším termínu), budete mít možnost přihlásit se do dalšího kola přijímacího řízení.

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra proběhne 21. června 2023 a bude přijato maximálně .. uchazečů.

Více informací k přijímacímu řízení.

Více informací ke zkrácenému studiu.

Důležité informace

Připravili jsme pro Vás informace o tom, jaké kroky je nutné nebo možné podniknout v případě, že uchazeči byli přijati nebo uchazeči nebyli přijati.

Studenti, kteří byli přijati ke studiu na VOŠZ a mají zájem o zkrácené studium najdou bližší informace zde

Sdílet

Poslední úprava

Soňa Košutová
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet