Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na VOŠ Novinky

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2020/2021 na obor vzdělávání:

Diplomovaná všeobecná sestra

Soňa Košutová