Adaptační kurz v DIS Fryšták 2020 Novinky

Ve dnech 7. – 11. 9. 2020 se žáci prvních ročníků naší školy zúčastnili adaptačního pobytu DIS Fryšták. Každá třída zde strávila necelé tři dny. Hned po příjezdu nás přivítali zkušení instruktoři, kteří nás bez jakéhokoliv zaváhání okamžitě zapojili do akce. Samozřejmě nás seznámili s řádem DIS a s denním režimem, kterého jsme se drželi v průběhu necelých tří dnů. Nechyběla nám ani plnohodnotná strava a pitný režim. Byla tu i možnost navštívit bufet. Vyzkoušeli jsme si spolupráci v týmech, při které jsme poznali jeden druhého a dozvěděli se o sobě něco nového. Všech těchto aktivit se mohli zúčastnit i třídní uči-telé, kteří byli nezbytnou součástí adaptačního pobytu. Díky veškerým aktivitám vznikl skvělý kolektiv, vždy jsme táhli za jeden provaz a všichni plně doufáme v to, že nám to vydrží až do čtvrtého ročníku studia na naší škole.

Aktivity

Všechny aktivity byly úžasné, ale kdybych měla vypíchnout ty, které mi nejvíce utkvěly v hlavě, pak bych začala mluvit o našich „randíčkách“. Dostali jsme vytištěné ciferníky hodin a ke každé fiktivní hodině (pro nás cca 5 minut) jsme si společně vy-brali parťáka do dvojice. Poté jsme šli na procházku i s naším panem učitelem a ve-doucími Chris a Pájou, které vždy po pěti minutách vyhlásily nějaké téma, o kterém se máme s danou osobou bavit. Aktivita byla super v tom, že jsme si povídali i s těmi, se kterými jsme se ještě tak neznali a překvapilo mě, jak moc toho máme společné-ho. Nezapomenu­telný byl i „večerní rituál“. Sedli jsme si do kruhu, uprostřed svítily svíčky a každý z nás řekl, co se mu za ten den líbilo, co ho překvapilo, za co je rád, nebo co se mu popřípadě nelíbilo. Bylo dojemné poslouchat ty krásné věci, co každý říkal. A jako třešničku na dortu bych chtěla zmínit náš náročný závod na kolech. Na-šich pět týmů se vydalo do náročného terénu a táhlo vždy jednoho z týmu na kole bez brzd a řetězu. Terén byl opravdu náročný. V několika chvílích jsme nevěděli, zda to vůbec zvládneme. Jelo se jak strmým kopcem, tak potokem, bahnem a nakonec i rybníkem. I když jsme byli mokří a od bahna, dalo nám to spoustu skvělých zážitků a pocit, že nás celý adapťák doopravdy stmelil.

Denní režim Vstávali jsme většinou okolo 7:00 hodiny a v 7:30 byla možnost jít se pomodlit na mši. V 8:00 byla servírována chutná snídaně formou menších švédských stolů. Od 9:00–12:00 byl vymyšlen dopolední program. Ve 12:00 nás čekal výborný oběd a do 14:00 jsme měli polední klid. Ve 14:00 nám začínal pestrý odpolední program, po kterém následovala okolo 18:00 hodiny vydatná večeře. V 19:30 nám začínal večerní program a před jeho začátkem jsme dostali prostor se vykoupat popřípadě zrelaxovat. Ve 22:00 byla večerka, kdy už jsme všichni poctivě leželi v postelích a chystali se ke spánku. Tento režim se opakoval po dobu necelých třech dní. Jediná změna nastala poslední večer, kdy jsme si vysloužili večerku ve 23:00.

Karolína Mašková a Lucie Malínská 1. C