Závěrečné zkoušky oboru Ošetřovatel Novinky

Závěrečné zkoušky oboru Ošetřovatel se v tomto školním roce nesly v trochu jiném duchu než obvykle. Díky opatřením souvisejícím s nákazou COVID-19, probíhaly praktické zkoušky ve škole v odborných učebnách. Vyučující připravili závěrečné zkoušky tak, aby se co nejvíce přiblížily podmínkám v nemocničním prostředí. Žáci si vylosovali modelovou situaci a odborné výkony, které simulovaly onemocnění pacienta.

Závěrečné zkoušky probíhaly od 2. – 12.6.2020 a všechny žákyně byly úspěšné. S vyzname­náním prospěly čtyři žákyně.

Všem žákyním přejeme, aby svou budoucí profesi dělaly s láskou a radostí.

Olga Králíková