Rehabilitační prvky - školící akce Novinky

Školící akce je určena pro nelékařské zdravotnické pracovníky, speciální pedagogy, sociální pracovníky, zdravotně-sociální pracovníky, žáky a studenty zdravotnic­kých škol, rodinné příslušníky pečující o osobu blízkou. Náplň školení je mimo jiné seznámení se a procvičení efektivní manipulace s nemocným, polohování, prvky bazální stimulace, práce s nemocným s demencí…
Cena 500 Kč
Délka trvání: 4 hodiny
Termíny: 8. 10., 12. 11., 14. 1., 18. 3., 8. 4., vždy od 13:00 hodin.
Přihlásit se můžete na tel. 577 008 1­11 nebo e-mailu svetlana.jancarikova@szszlin.cz

Světlana Jančaříková