Maturita 2020 Novinky

Maturita není jenom zkouška dospělosti, ale také zralosti, jak napovídá původní význam tohoto slova. Naši milí žáci dozráli během čtyř let teoretického studia v lavicích i praktické výuky v nemocnici jako dobré víno a sklizeň byla tento rok skvělá. Navzdory několika dílčím neúspěchům jsme na naše čtvrťáky hrdí, že zvládli i v nezvyklé situaci pandemie dokončit své studium se ctí. Z žáků se stali absolventi a my je vypouštíme z bran školy beze strachu o jejich další uplatnění a přejeme jim na další životní cestě hodně radosti a štěstí.

Lenka Březíková