Poděkování z Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, z. s. Novinky

Vážený pane řediteli, vážená paní Salcburge­rová, dovolte mi ještě jednou poděkovat za Vaši ochotu a pomoc při organizaci 17. ročníku udílení cen MOSTY ve Zlíně. Všech osm studentek dorazilo včera na akci, ke spolupráci přistupovaly zodpovědně a velmi ochotně. Díky jejich pomoci a Vašemu rozhodnutí se nám podařilo uspořádat mimořádně povedenou akci, které se mimo jiné zúčastnili i hejtman a senátor Jiří Čunek, primátor města Jiří Korec a arcibiskup olomoucký Jan Graubner.

Děkuji a přeji Vám úspěšný nový školní rok.

S pozdravem

Mgr. Michal DVOŘÁK, ředitel organizačního odboru Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s. Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 | www.nrzp.cz

Světlana Jančaříková