Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovník v sociálních službách Novinky

24. 9. 2014 byl zahájen na SZŠ a VOŠZ Zlín AKK Pracovník v sociálních službách. Teoretická výuka probíhala na naší škole, kdy se frekventanti kurzu vzdělávali v předmětech somatologie, psychologie, komunikace, první pomoc, péče o nemocné, metody sociální práce, péče o domácnost, výchovné zaměstnání, sebeobrana aj. Praktická výuka pak probíhala v Domově pro seniory v Lukově a v Dětském centru Burešov pod vedením odborníků z praxe. Po ukončení kurzu mají absolventi možnost hledat uplatnění v sociálních zařízeních, které spadají pod MPSV ČR. Dne 3. 3. 2015 úspěšně složilo závěrečnou zkoušku 10 kurzistů, z nichž někteří již v této oblasti pracují, někteří se o daná místa ucházejí. Části frekventantů hradil rekvalifikaci ÚP. Absolventům přejeme, aby se uplatnili v oboru a mohli své vědomosti a dovednosti využít v péči o potřebné. autor Mgr. Eva Řeháková

Andrea Bílková