Certifikovaný kurz – Základy EKG pro VS, PA a ZZ Novinky

26. 2. 2015 byl na naší škole zahájen CK Základy EKG pro VS, PA a ZZ. Kurzu se účastní 12 všeobec­ných sester z Jesenické nemocnice a jedna sestra z kardiolo­gické ambulance. Teoretická výuka byla soustředěná do tří celodenních bloků /čtvrtek, pátek, sobota/. Výuku vedli zkušení lektoři včele s primářem a vedoucím lékařem Kardiovas­kulárního centra KNTB a.s. Zlín MUDr. Zdeňkem Coufalem. Přednášky lektorů byly velmi hodnotné a zajímavě podané. Nyní bude následovat praktická výuka v již zmíněném Kardiovas­kulárním centru KNTB, a. s. Zlín, a to na standardní lůžkové části, na koronární a antiarytmické jednotce, příjmové ambulanci a v laborato­řích funkčních vyšetření. CK bude ukončen 30. 6. 2015 závěrečnou zkouškou a absolventi získají zvláštní odbornou způsobilost přesně nadefinova­ných činností v oblasti snímání EKG, popisu EKG křivek, ergometrie a Holterova monitorování. Přejeme jim hodně nových znalostí, dovedností a zkušeností, které mohou využít ve své další práci – ke zkvalitnění ošetřovatel­ské péče a, ale také zvýšení prestiže práce sestry. Autor: Mgr. Eva Řeháková

Andrea Bílková